Finns vampyrer i verkligheten?

Jag har läst att forskare nyligen har hittat en vampyrgrav i Bulgarien. Har det verkligen funnits vampyrer?

Count Dracula

Vampyrer finns inte i verkligheten, men historier om blodsugande gengångare har varit en av folktrons mest utbredda myter. På många ställen i världen har arkeologer hittat gravar med människor som förmodats vara vampyrer. Ett av de nyaste fynden har gjorts i Bulgarien. Under utgrävningen av en kyrkoruin i Sozopol vid Svarta havet hittade forskare två cirka 700 år gamla människoskelett, som hade en järnstång genom bröstet.

Tron på vampyrer uppstod långt före vår tideräkning. Den tidigaste kända berättelsen om vampyrliknande varelser är cirka 4 000 år gammal och härrör från Mesopotamien. För omkring 500 år sedan sköljde tron på vampyrer in över Östeuropa, och föreställningen spred sig sedan till Västeuropa.

Greve Dracula bygger på verklig person

Historiens mest kända vampyr är Bram Stokers greve Dracula. Stokers Draculafigur är inspirerad av fursten Vlad Tepes Dracula, som regerade i Valakiet i Rumänien i mitten av 1400-talet. Tepes betyder ”spetsaren”, och fursten fick öknamnet för att han avrättade sina fiender genom att borra en påle genom dem. Pålen restes och spetsade därpå långsamt offret.