Shutterstock
dj, musik, dans

Musik sprider sig som ett virus

Matematiker har analyserat de mest populära låtarna under sju år, och det visar sig att musik sprider sig i exakt samma mönster som en virussjukdom.

Från några få fall på en avlägsen plats i världen kan det på mycket kort tid spridas och bli en global plåga som är omöjligt att undkomma. Det handlar dock inte om virus - utan om musik.

Matematikern Dora Rosati från McMaster University i Kanada har tillsammans med kollegor kommit fram till att de modeller som virologer använder för att förutsäga hur en epidemi kommer att sprida sig kan också med stor säkerhet förutsäga hur många gånger en låt kommer att laddas ner.

En av de smittsamma låtarna i forskarnas studie var Lady Gagas 2009 "Bad Romance".

Människor "smittar" varandra med en låt genom att prata om den, skriva om den på sociala medier eller lyssna på den tillsammans med andra – precis som människor med en virussjukdom kan överföra viruset genom att ha kontakt med andra människor.

Spridningen av ett virus kan förutses med den så kallade SIR-modellen. Den tittar på hur många som kan utsättas för sjukdomen, hur många som blir sjuka och hur många som återhämtar sig.

Varje epidemi har sitt eget förlopp. På samma sätt har ett låt ett spridningsförlopp – från det att en person laddar ner den för första gången tills den når sin maximala spridning.

Naturligtvis är det omöjligt att veta exakt hur många som lyssnar på en viss låt vid en viss tidpunkt.

Men för att titta närmare på ett möjligt sammanträffande mellan SIR-modellens förutsägelser och de faktiska förhållandena fokuserade forskargruppen på de 1 000 mest nedladdade låtarna i Storbritannien under perioden mellan 2007 och 2014.

För att julsånger som ”Last Christmas” inte skulle snedvrida resultatet sorterade forskarna bort 50 så kallade säsongsbetonade sånger.

Julsånger som "Last Christmas" sorterades ut för att inte snedvrida resultatet.

De 950 låtarna delades in i genrer, och därefter spårade Rosatis forskargrupp nedladdningshistoriken för varje låt dag för dag under de aktuella åren.

Det visade sig att 828 av låtarna följde ett spridningsmönster som helt överensstämmer med spridningsmönstret för en epidemi.

Rosatis studie drar slutsatsen att precis som virus kan vara mer eller mindre smittsamma,finns det också en skillnad i hur lätt olika musikgenrer sprids.

Som vi känner till från covidpandemin anger reproduktionstalet R0 hur många friska människor en smittad person vidarebefordrar sjukdomen till. På samma sätt beräknade Rosati R0 för en mängd olika muskgenrer.

Electronica, musik, dj
© Shutterstock

Electronica är mest smittsamt

Reproduktionstalet, R0, anger hur smittsam ett virus är.

Överförd till musik är electronica den överlägset mest smittsamma genren.

 • Dance – reproduktionstal: 2,8
 • Metal – reproduktionstal: 3,7
 • Reggae – reproduktionstal: 5,6
 • Country & western – reproduktionstal: 4,8
 • Bollywood – reproduktionstal: 25
 • Indie/alternative – reproduktionstal: 25
 • Soul/R&B/funk – reproduktionstal: 31
 • Pop – reproduktionstal: 35
 • Rock – reproduktionstal: 129
 • Rap/hiphop – reproduktionstal: 311
 • Electronica – reproduktionstal: 3430

Den mest smittsamma genren är electronica med ett R0 på 3 430. Därmed är electronica cirka 200 gånger mer smittsamt än mässlingen, som är en av världens mest smittsamma infektionssjukdomar.

Forskarnas förklaring till den extrema smittorisken med elektronica är att människor som lyssnar på electronica i allmänhet är mer passionerade till musiken än de som lyssnar på andra genrer.

Härnäst vill forskarna undersöka superspridarfenomenet i musikvärlden: Vad är det som triggar igång att en låt plötsligt kan spridas till stora delar av befolkningen?

Cowboystövlar, gitarr, musik
© Shutterstock