Shutterstock

Matematiker löser 64 år gammal talgåta

Ekvationen ser enkel ut vid en första anblick. Men en har fått matematiker att klia sig i huvudet sedan 1955. Nu har äntligen en engelsk professor i matematik knäckt koden med hjälp av ett speciellt datorprogram.

En matematiker från England har löst ett problem som gett forskare huvudbry i 64 år: Hur kan talet 33 skrivas som summan av tre hela tal i tredje potens? Eller matematiskt uttryckt med ekvationen x^3 + y^3 + z^3 = 33.

Till en början ser ekvationen rätt enkel ut men trots att man arbetat med att lösa den ända sedan 1955, då två matematiker publicerade en vetenskaplig artikel om den, har man inte lyckats förrän nu.

20 biljarder – eller en tvåa följd av 16 nollor – så många möjligheter för x, y och z måste en dator räkna igenom för att hitta lösningen på det så kallade 33-problemet.

Matematikprofessorn Andrew Booker vid University of Bristol skapade ett datorprogram som kunde leta efter lösningar för alla summor mellan 1 och 100 – och därmed alltså även 33.

Hoppadeav glädje

Programmet testade värden på x, y och z ända upp till plus 10^16 och ända ned till minus 10^16 – totalt 20 biljarder olika värden.

Booker hade inte förväntat sig att datorn skulle hitta en lösning på 33-problemet, men plötsligt gjorde den det.

Ekvationen satisfieras av dessa värden: x = 8866128975287528 y = – 8778405442862239 z = – 2736111468807040.

Booker berättar själv att han började hoppa upp och ned av förtjusning, medan hans hustru däremot inte riktigt kunde se storheten i makens upptäckt.

Med Bookers lösning finns det alltså nu lösningar för alla summor mellan 1 och 100 – med ett undantag. Ingen har hittills lyckats lösa ekvationen för summan 42.

Booker vet att det inte finns några lösningar för värdena inom intervallet plus/minus 10^16, så därför ska han nu ändra sitt datorprogram så att det kan testa värden på plus/minus 10^17, alltså ett antal värden på x, y och z av 200 biljarder möjliga.