Hur långt tillbaka i historien har man använt tvål?

Hur länge har man egentligen känt till tvål? Vad använde man innan tvålen uppfunnits?

Hög av en gammal tvål typ
© Shutterstock

Den förste i historien som omtalar tvål är den romerske författaren och historikern Plinius den äldre, som dog år 79 e Kr. Man kan alltså med säkerhet utgå från att tvål har en minst 2000 år gammal historia. Enligt Plinius är tvål en gallisk uppfinning, men utgrävningar i det gamla Babylon tyder på att tvål kan vara ännu äldre. På ett par cylinderformade lerkrukor, från runt 2800 f Kr, står inskriptioner som beskriver en process som påminner om tvåltillverkning. Fett kokades med aska för att tillverka en tvålliknande produkt, vars funktion tyvärr inte beskrivs närmre. Under 600-talet hade tvåltillverkning blivit ett etablerat yrke på flera platser i Europa. Fram till 1800-talet, då man började med fabrikstillverkad tvål, var tvål emellertid en lyxvara, som var tillgänglig endast för den rika och köpstarka delen av befolkningen. De fattiga var hänvisade till enbart vatten, eller så fick de skrapa av sig smutsen. Samma sak gällde innan man hade tvål, men det fanns undantag. I forntidens Grekland rengjorde fint folk sin kropp genom att smörja sig med olja blandad med sand och aska, som sedan skrapades av med ett metallinstrument kallat strigilis. Ett annat mer beprövat medel var pimpsten, som man använde för att gnida bort ingrodd smuts och hård hud. För att tvätta kläder använde man i regel endast vatten och handkraft.