Hur gör man burkskratt?

Vem lägger röst till skrattet i TV-serier?

Publik som skrattar
© Shutterstock

Användandet av burkskratt kan härledas till 1953, då en så kallad laff box uppfanns av den amerikanske ljudteknikern Charles Douglass. Han spelade in skratt från mimföreställningar, så att inga störande röster kom med. Laff boxen användes i många år – även för att imitera reaktioner som överraskning eller rädsla. Efter hand genomskådades den dock av publiken, och idag spelas många TV-serier in live i studio. Människor instrueras emellertid ofta i förväg, och de naturliga reaktionerna förstärks ofta med burkskratt, som kommer från en professionell publik.