Hur fick hjärtat sin form?

Hjärtat i kroppen har inte riktigt samma form som det hjärta vi förknippar med kärlek. Men varifrån kommer då hjärtformen?

Coins depicting Silphium

Ingen känner till det exakta ursprunget till hjärtformen, som förknippas med romantik och kärlek. Det stiliserade, symboliska hjärtat liknar bara delvis organet.

De båda karaktäristiska bågarna längst upp finns till exempel inte i det hjärta som slår i kroppen, men bågarna kan däremot påminna om kvinnliga former. Hjärtformen har dessutom en del likhet med den egyptiska hieroglyfen för hjärta.

I Egypten betraktades hjärtat som en så viktig del av både kropp och själ att det som enda organ fick stanna i kroppen, när den balsamerades. Hjärtat skulle nämligen vägas mot en fjäder, innan den dödes själ kunde få tillträde till dödsriket.

En annan forntidsform liknar emellertid det symboliska hjärtat mycket, nämligen fröet av läkeväxten Silphium, en nu utdöd fänkålsart, som växte i Kyrene – ett kustområde i dagens Libyen. Denna växt var en viktig exportvara för Kyrene och avbildades på mynt både som växt och som frö. Fröet har omisskännlig form av ett romantiskt hjärta.

Silphium användes både som grönsak och kryddväxt men hade enligt den grekiske geografen Strabo också läkande egenskaper. Den romerske historikern Plinius den äldre berättar att den också användes mot oönskade graviditeter. Det är denna användning som historikerna menar förknippar växten med romantisk kärlek.