Vilket folkslag är äldst?

Människan har spridit sig över jorden och utvecklats till många folkslag. Vet man vilket som är det äldsta?

Debatten om vilket folkslag som är det äldsta och mest ursprungliga ligger bakom en lång rad konflikter runt om hela jorden. Det är därför en mycket kontroversiell fråga. Skall man ändå försöka ge ett svar, råder det nog ingen tvekan om att den äldsta grenen på vårt stamträd finns i Afrika. Enligt den rådande teorin om människans utbredning utvandrade vi från Afrika för nästan 200000 år sedan. Vissa av våra förfäder stannade kvar i Afrika, och de har sannolikt förändrats minst, eftersom deras miljö har varit densamma hela tiden. Tittar man på genetiken, är en bra kandidat sanfolket, som är en grupp bushmen från södra Afrika. Männen hos sanfolket bär således på den mest ursprungliga versionen av de många olika varianter av Y-kromosom som finns bland jordens olika folkslag. Även deras mitokondrie-DNA, som ärvs på mammans sida, är bland de allra äldsta . Trots detta skulle sankulturen rent teoretiskt sett kunna tänkas vara en ganska modern utveckling. Arkeologiska fynd tyder dock på att i stort sett samma kulturform har existerat i området under 30000 år. För 30000 år sedan hade till exempel det europeiska lapptäcket av kulturer ännu inte uppstått.