Shutterstock

Mayaindianer förgiftade sig själva

Mayametropolen Tikal övergavs plötsligt i slutet av 800-talet. Ny forskning visar att orsaken var en kombination av torka och kvicksilverförorening.

För 1200 år sedan sjöd det av liv mellan de imponerande templen och husen i mayafolkets metropol Tikal. Under stadens storhetstid uppgick invånarantalet till 100 000, men plötsligt reducerades antalet invånare drastiskt.

Arkeologiska undersökningar visar att staden, som ligger i nuvarande Guatemala, mot slutet av 800-talet avfolkades helt.

Hittills har forskare trott att orsaken var långa perioder av torka, men nu visar nya studier genomförda av biologer från University of Cincinnati i USA att det inte är hela sanningen.

Forskarnas undersökningar av Tikals vattenreservoarer avslöjade stora koncentrationer av cyanobakterier i de lager som hade avlagrats fram till stadens undergång.

© Nicholas Dunning/UC

En annan avgörande orsak var att mayafolket förgiftade sitt dricksvatten.

Vattenkvaliteten blev allt sämre

Forskarna analyserade avlagringar i tio av stadens stora vattenreservoarer, som invånarna var mycket beroende av. Staden låg avskuren från sjöar och floder och var därmed sårbar för perioder med torka.

Utan regn fylldes reservoarerna inte på, och det vatten som fanns kvar blev allt sämre.

Undersökningar av avlagringarna visade att koncentrationen av två arter av cyanobakterier ökade markant fram till stadens kollaps, så att vattnet enligt forskarna till slut måste ha varit direkt odrickbart.

Tikals livgivande vattenreservoarer förvandlades till giftdepåer, eftersom kvicksilver från väggmålningar sköljdes ned från väggarna under århundraden och koncentrerades i vattnet.

© Louis le Grand

Och det var inte det enda problemet. Förutom cyanobakterierna hade vattnet förgiftats av höga halter kvicksilver, och i det fallet bar mayaindianerna själva skulden.

Dekorationer förgiftade vattnet

I sina dekorationer av stadens väggar hade de en förkärlek för starka röda färger, och i framställningen av den röda färgen använde de mineralet cinnober, med det kemiska namnet kvicksilversulfid.

Under århundraden har regn sköljt ned färgen från väggarna, så att kvicksilvret har ansamlats i vattenreservoarerna.

I 1300 år var Tikal bebott, innan staden gick under. Storhetstiden varade från år 200 till 900, då staden dominerade hela Mayariket.

Särskilt i bassängerna nära stadens centrala tempel, där den härskande eliten bodde, var kvicksilverkoncentrationen hög. Forskarna tror därför att medlemmar av stadens överklass var bland de första offren för förgiftningen.