Hur kan afrikanska kvinnor bära så mycket på huvudet?

Hur kan de afrikanska kvinnorna bära de stora bördor på huvudet som man ofta ser dem med?

1 september 2009

Förklaringen till att kvinnorna inte pustar och stönar är enligt nya undersökningar att deras gångrytm efterliknar en pendels rörelse. En pendel växlar hela tiden mellan de energiformer som finns i ett föremål i rörelse, det vill säga statisk energi eller lägesenergi och kinetisk energi eller rörelseenergi. Ju bättre man är på att härma pendelns konstanta energiutväxling, desto mindre energi behöver man använda för att bära tunga bördor. De flesta av oss är bara en tredjedel så bra på denna energiutväxling som pendeln. Det beror på att vi förlorar energi i 15 millisekunder mitt i steget, när kroppen vilar på den ena foten, och den andra är på väg fram. Med glidande vaggande gång förlorar afrikanska kvinnor däremot bara energi i tio millisekunder eller ännu mindre. Några forskare lastade det ena kilot efter det andra på kvinnor från kikuyu- och luofolket i Kenya. Även om dessa kvinnor fick bära en vikt motsvarande 70 procent av sin egen kroppsvikt i det lass de hade på huvudet, använde de bara cirka 50 procent mer energi än när de gick utan börda. Utan bördor på huvudet var de afrikanska kvinnorna dock lustigt nog inte mycket bättre på att utväxla energi än andra försökspersoner. Pendelrörelserna startar först när de har fått ett lass ved, en vattendunk eller innehållet i marknadsboden på huvudet.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: