Sensationellt fynd i känd mayapyramid

För andra gången hittar forskare en dold pyramid inne i den kända Kukulkan-pyramiden i Mexiko. Den nya pyramiden är endast tio meter hög och står direkt ovanpå en offerbrunn.

Kukulkan top

Som ryska matrjosjka-dockor gömmer trappstegspyramiden Kukulkan – även känd som El Castillo – på flera mindre pyramider.

På 1930-talet fann forskare den första dolda pyramiden inne i den 24 meter höga pyramiden. Nu har arkeologer från University of Mexico hittat ytterligare en.

Ny pyramid ligger intressant

Den nya pyramiden är tio meter hög, och den har hittats med en särskild teknik – tri-dimensional electric resistivity tomography – som med hjälp av elektrisk ström kan mäta motståndet inuti pyramiden och skapa 3D-bilder av dess inre.

Det orange området är den nyfunna hemliga pyramiden. Den gröna konturen visar den första hemliga pyramiden, som hittades på 1930-talet. Foto: Unam University

Den minsta av pyramiderna är placerad på ett sätt som intresserar forskarna. Den är nämligen inte placerad precis i Kukulkans centrum, utan har byggts ovanpå en helig brunn – en så kallad cenote, som är ett naturligt sötvattenhål.

Ligger på en offerbrunn

Brunnen hittades förra året och dess yta mäter cirka 35 gånger 25 meter, och den är uppemot 20 meter djup.

Forskarna förmodar att mayafolket uppförde pyramiden ovanpå den naturliga brunnen av religiösa skäl – mayafolket betraktade cenoterna som heliga och använde dem för ritualer som att offra människor och djur.

Nytt fynd ger oss nya kunskaper

Den nya upptäckten ger en ny förståelse av mayafolket och deras kultur.

Forskarna anser att den yttersta pyramiden byggdes mellan 1050 och 1300 efter Kristus, den mellersta mellan 800 och 1000 efter Kristus och den nyfunna, innersta pyramiden mellan 550 och 800 efter Kristus.