SHAOGUANG ZHANG/INSTITUTE OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY AND PALEOANTHROPOLOGY
Käke, Kina

De första människorna i Asien försvann efter 7000 år

Dna-analyser visar att Asien befolkades i två omgångar, med flera årtusendens mellanrum.

De första stammarna av Homo sapiens, som befolkade Asien, dukade under för de hårda livsvillkoren. Det visar en ny kinesisk dna-analys av skelettdelar från kontinenten.

Forskarna har undersökt skelettfynd från människor som levde i Asien för 3400-40 000 år sedan, och de målar upp en tydlig bild.

I de äldsta benen är likheterna i dna stora – trots att avståndet mellan fyndplatserna är tusentals kilometer. Det bevisar att människorna ingick i samma invandringsvåg.

Benresterna från yngre fynd har också ett nära släktskap, men dna-analyserna visar tydligt att de äldsta och yngsta skeletten inte kan komma från besläktade individer. Därmed kan forskarna kartlägga två invandringsvågor i Asien:

De första människorna kom till kontinenten för 40 000 år sedan. Där klarade de sig bra i 7000 år, men sedan försvann alla spår efter dem.

I årtusenden var Asien tomt på människor, men efter den senaste istiden för cirka 19 000 år sedan invandrade en ny grupp.

Det är denna andra invandringsgrupp som är förfäder till de moderna asiatiska folkslagen.

Forskarna har ingen förklaring till varför de första asiaterna dog ut efter att ha klarat sig så länge.