Varför skrattar vi egentligen?

Jag har hört att skratt kan signalera många olika känslor. Är det riktigt?

Woman laughing

Skratt är en form av kommunikation, som bland annat visar vår gemenskap med andra människor. Även om man kan skratta för sig själv, har undersökningar visat att sannolikheten för att brista ut i skratt är 30 gånger större, om vi befinner oss i ett socialt sammanhang med andra människor, än när vi är fullkomligt ensamma.

Vanligtvis uttrycker skrattet ett tillitsförhållande och en gemenskap med dem som vi skrattar tillsammans med. I motsats till hos andra primater, som bara skrattar av glädje, kan människans skratt också signalera lättnad, hån, överseende eller andra känslor. Skratt kan bland annat vara ett sätt att få utlopp för medkänsla eller sorg.

Laughter brain

Det verkar som om flera områden i hjärnan är involverade i skrattet. Ett brittiskt hjärnskanningsförsök år 2001 visade att små områden i höger och vänster pannlob avkodar poängen i ett skämt, men att olika typer av skämt inte bearbetas i exakt samma områden.

När skämtet avkodades, bedömde emellertid ett annat område i främre pannloberna om det var roligt. Det tycks finnas ett tredje hjärncentrum överst i pannloberna, som utlöser själva skrattet. Det visade forskare i USA 1998, när de med elektriska impulser fick en 16-årig flicka att spontant brista ut i skratt.