Varför pratar vissa högt för sig själva?

Är man onormal, om man pratar högt för sig själv?

Man pratar med sig själv i spegeln
© Shutterstock

Alla människor har en inre röst, och det är lätt hänt att den kommer fram ibland. Det händer oftast, när man är ensam och helt avslappnad, eller när man på något sätt har stängt ute omvärlden. Det kan till exempel vara, när man går och funderar, eller när man arbetar mycket koncentrerat. Kanske hjälper det, när man behöver sortera tankarna, eller så ”hoppar” ljudet helt enkelt ut ur munnen, för att man har släppt kontrollen över talimpulsen. Barn, som ju inte låter sig hämmas av sociala normer, pratar ofta för sig själva, så det kan även vara en vana som man tar med sig in i vuxenlivet. Varför somliga oftare pratar högt för sig själv än andra, vet man inte, men det är hur som helst mycket vanligt och kan inte jämföras med, när exempelvis schizofrena människor pratar högt med sig själva. Det beror nämligen på att de hör röster, så även om det för en utomstående låter som om de pratar för sig själva, upplever de att de för en dialog.