Varför gråter vissa människor av glädje?

Gråt betyder ju vanligtvis att vi är ledsna, så hur kan man gråta av glädje?

Kvinna gråter av lycka
© Shutterstock

Vi gråter inte bara, när vi är ledsna, utan över huvud taget, när vi är känslomässigt upprörda. Om vi har varit stressade eller uppjagade ett tag, kommer gråten ofta som ett slags kulmen på upprördheten. En del utvecklingsforskare menar att gråten är människans sätt att göra sig av med de stresshormoner som kroppen frigjort. Kanske är det därför som de flesta upplever det som lugnande att få ”gråta ut”. I de fall då vi gråter av glädje, har vi ofta upplevt en mycket stressande situation, där vi inte vetat hur utgången skulle bli. När det hela så får en lycklig upplösning, blir vi självfallet glada, men samtidigt har vi ett stort behov av att släppa ut all den stress vi samlat på oss inombords. Därför reagerar alltså en del med att gråta.