TrumpvsHil

Trump vs. Clinton: Så vetenskapliga är de

Donald Trump och Hillary Clinton kan inte enas som speciellt mycket. Så även när det gäller vetenskap, där de båda ombads förhålla sig till en rad olika frågor.

8 november 2016 av Babak Arvanaghi

Just nu vallfärdar amerikanerna till valurnorna för att bestämma vem som ska leda deras land de kommande fyra åren.

Kandidaterna är oense på många punkter – så även hur stor roll vetenskapen ska spela i den politiska miljön.

20 frågor till presidentkandidaterna

För att gå till botten med presidentkandidaternas vetenskapliga förståelse har tidningen Scientific American gjort en stor undersökning.

I samarbete med forskare tog den vetenskapliga tidningen fram 20 frågor som kandidaterna fick svara på, var och en för sig. Därefter skickade tidningen ut svaren till sina prenumeranter som fick bedöma kandidaterna på en skala från 0-5.

Vi presenterar ett utdrag av undersökningen här:

Energi

Fråga: Hur anser du att energilandskapet bör utvecklas de närmaste fyra åren med dig som president?

Clinton Hon tycker inte att amerikanerna ska behöva välja mellan ren energi och en sund ekonomi. Hon vill skapa grön energi som ska täcka hälften av amerikanernas enorma energibehov – bland annat genom att inrätta en halv miljard solcellspaneler och genom att minska oljeförbrukningen med en tredjedel. Betyg: 5/5 Hillary belönas för att ha en konkret plan, för att ha avsatt ekonomiska medel och för att hon vill samarbeta med klimatförnekare.

Trump Vill göra USA självförsörjande med energi. Det ska ske genom en blomstrande marknadsekonomi. Det är dock bevisat sedan tidigare att den fria marknaden inte skapar någon grönare energiförbrukning. Betyg: 0/5 The Donald straffas för att inte ha en konkret plan - och för att det inte finns vetenskapliga bevis för hans svar.

Rymden

Fråga: Vad blir målet med rymdforskningen med dig som president?

Clinton I sitt svar nämner landets tidigare första dam en rad av Nasas landvinningar - bland annat månlandningarna och att man har hittat vatten på Mars - och hon konstaterar att USA ska fortsätta leda utforskningen av rymden. Hon har en klar förståelse för vad rymdforskningen har bidragit med och varför den är viktig. Betyg: 3/5 Att hon inte nämnde de många privata rymdinitiativen gör att hon inte får högsta betyg.

Trump Han stöttar ett "starkt rymdprogram". Tidigare har han också sagt att rymden är fantastisk, men inte så viktigt som hål i vägen. Betyg: 1/5 Här avslöjas Trumps brist på konkreta planer. Han visar inga tecken på att veta vad rymdforskningen används till.

Vaccination

Fråga: Hur kommer ditt ämbete arbeta för att stötta vaccinationsprogrammet?

Clinton Hillary vill samarbeta med internationella organisationer för utrotningen av bland annat kikhosta och difteri. Dessutom vill hon arbeta nära hälsovårdsmyndigheterna för att utbilda människor så att de vaccinerar sina barn. Betyg: 4/5 Återigen belönas den kvinnliga kandidaten för att ha en konkret plan och för att ta vetenskapens ord på allvar om varför det är bra med vaccinationer.

Trump Han svar är mycket kort. Den viktigaste punkten är att han ska utbilda allmänheten, men han går inte närmare in på hur eller i vad. Betyg: 1/5 Den tidigare reality-stjärnan straffas för att vara alltför vag. Dessutom har han tidigare uttalat sig kritiskt om vaccinationsprogrammet och dess biverkningar – utan att ha några vetenskapliga belägg för det.

Klimatförändringar

Fråga: _Vilken är din inställningen till klimatfrågan och vad ska du göra åt problemen?

Clinton Hon erkänner att temperaturökningen är ett hot mot oss. Ett hot som hon vill bekämpa med hjälp av grön energi och genom beskattning för att minska utsläppen. Betyg: 4/5 Hillary har en konkret plan klar, men får inte högsta betyg då hon inte nämner hur hon ska finansiera den gröna omställningen.

Trump Han refererar till global uppvärmning inom citationstecken – ett tecken på att han inte är övertygad om att den globala uppvärmningen beror på människan. Trump anser att det är bättre att använda pengarna på rent dricksvatten och kampen mot malaria utan att på något sätt förhålla sig till att båda dessa problem till viss del kan bero på just den globala uppvärmningen. Betyg: 0/5 Trump går emot vetenskapen och har sin egen agenda.

Vetenskaplig integritet_

Fråga: Hur kommer du som president se till att vetenskapen erkänns och inte utsätts för påtryckningar från politiska aktörer?

Clinton Favoriten erkänner att den objektiva vetenskapen är under press och hänvisar till exempel där forskare har manipulerat sin forskning för att läkemedelsindustrin ska kunna dra nytta av den. Betyg: 4/5 Hennes svar saknar detaljer, men visar på en vilja att kämpa för evidensbaserad vetenskap istället för politiskt motiverad vetenskap.

Trump ”Vetenskap är vetenskap och fakta är fakta”, svarar den republikanska kandidaten. Men hittills har hans valkampanj kännetecknats av ett mycket löst förhållande till fakta. En studie visar att över två tredjedelar av hans uttalanden är falska. Betyg: 0/5 Trumps svar är så simpelt att det väcker frågan om han överhuvud taget förstår den vetenskapliga modellen.

Slutsats

Mönstret fortsätter genom hela undersökningen och Hillary Clinton blir den klara vinnaren. Hon får 64 poäng av 100 möjliga medan Donald Trump enbart får nöja sig med sju poäng.

Du kan läsa undersökningen i sin helhet samt kandidaternas fullständiga svar – även Gary Johnsons och Jill Steins – på Scientific Americans hemsida.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: