Shutterstock
Teenagere teenager

Så förvandlar du trotsiga tonårsbarn till omtänksamma vuxna

Så här kan föräldrar investera i tonårsbarn, så att relationer generationerna emellan kan bli avsevärt bättre senare i livet.

Det säger nästan sig självt att vi som föräldrar får en bättre relation till våra barn om vi behandlar dem med omsorg, kärlek och intresse – även när de blir tonåringar. Men så enkelt är det inte, för det är då de testar oss genom att vara trotsiga och själva ta över kommandot. Ofta skapar det en distans mellan föräldrar och deras barn.

Men enligt en alldeles ny amerikansk studie från Penn State University är det en värdefull investering i er framtida relation att göra en extra insats för att fortsätta visa förståelse, omsorg och engagemang under denna ofta utmanande period i barnens liv. Avkastningen mångdubblas i form av en mycket bättre relation mellan föräldrar och barn när barnen har blivit vuxna.

Positiv och engagerad uppfostran lönar sig

I studien, som är den första av sitt slag, tittade forskarna närmare på relationen mellan föräldrar och deras barn under perioden från det att barnen var 11 år tills de hade fyllt 15. Familjerna skulle fylla i frågeformulär under de sex åren, och igen när barnen hade fyllt 22. Sammanlagt 1 631 deltagare ingick i studien.

"Vår forskning visade att föräldrar kan förändras en hel del under barnens tonårsperiod. De visar ofta mindre kärlek och omsorg, medan disciplinen ökas ett par steg. Men de föräldrar som lyckas fortsätta med en positiv och engagerad uppfostran får en närmare relation till sina barn när de blir vuxna", förklarar Greg Fosco, som är professor i mänsklig utveckling och familjestudier vid Penn State University och en av forskarna bakom studien.

Tänk på att säga "Jag älskar dig"

Han tillstår att det kan vara svårt att bibehålla den nära relationen till sina barn när tonåren knackar på dörren, eftersom barnen söker större egen kontroll och mer oberoende. Men det är inte omöjligt. Han föreslår exempelvis bra aktiviteter som idrottsaktiviteter, promenader, gemensam matlagning eller att gå ut och äta. Det kan även finnas möjligheter som att arbeta på projekt i eller omkring bostaden eller att tala med barnen om vad de är med om i skolan, eller vad de skulle kunna tänka sig att göra i framtiden.

"Det här är en perfekt påminnelse om att prata med sina barn om de viktiga sakerna i livet och att inte glömma att säga "Jag älskar dig" eller "Jag tycker om dig", samt att vara fysiskt närvarande och kramas", tillägger Greg Fosco.

Ta med ungdomarna på råd

Studien visade också att de föräldrar som använde disciplin på det bästa och mest rimliga sättet, faktiskt hade färre konflikter med sina barn när de blev vuxna. Det tjänar ingenting till att skrika på dem och hota med fan och hans moster. Då fungerar det bättre att klargöra spelreglerna på ett lugnt och samlat sätt och helt enkelt stå fast vid att det finns en del regler som måste följas.

"I grund och botten vill ungdomarna bara känna sig respekterade och behandlas som vuxna. När det är möjligt och meningsfullt är det därför en mycket bra idé att låta ungdomarna vara med och fatta beslut kring de gemensamma de regler som gäller hela familjen och som alla måste följa", säger Greg Fosco.