Myt: "Män är kinkigare"

Kvinnor tvingas utstå smärtan vid förlossningar och har därför fått rykte om sig att ha en högre smärttröskel än män. Myten har dock ingen förankring i verkligheten, visar vetenskapliga försök.

myth 3 pain

FEL

Man säger ofta att om män skulle föda barn hade det helt enkelt inte blivit några barn, då förlossningen är alltför smärtsam för de kinkiga männen. Myten håller dock inte när den testas av forskarna. Talrika försök har visat att män har en markant högre smärttröskel än kvinnor.

Män tål mer smärta

I en undersökning från 2013 utsatte Oras Alabas vid Leeds Metropolitan University i England 124 försökspersoner av båda könen för smärta genom att trycka med ett trubbigt instrument på huden mellan tummen och pekfingret. Försöket visar att det bara behövdes ett relativt litet tryck för att kvinnorna skulle uppfatta det som smärtsamt. Männen i försöket var tuffare och klagade inte över smärta, förrän trycket blev betydligt större.

Motsvarande undersökningar har gjorts med smärta tillfogad med bland annat kyla, värme och elektriska stötar. I de allra flesta försöken har män en markant högre smärttröskel än kvinnor. Undersökningarna slår dessutom fast att män, även när börjat känna smärta, är betydligt bättre på att stå ut med den än kvinnor är.