myth 1 directions

Myt 1: "Män har bättre lokalsinne"

Forskning visar att män är bättre på att hitta vägen än kvinnor. Det kvinnliga könshormonet östrogen bär av allt att döma en del av ansvaret för kvinnornas sämre lokalsinne.

28 augusti 2013 av Gorm Palmgren

SANT

Kvinnor ser detaljerna

En lång rad försök har visat att män har bättre lokalsinne än kvinnor, och att de båda könen använder olika strategier när de skall hitta vägen. Kvinnor lägger märke till små detaljer och är därför bra på att följa en väg som de redan har gått. Män orienterar sig efter de stora linjerna i landskapet och har en bättre känsla för riktning och avstånd.

Professor Matthias Riepe vid Universität Ulm i Tyskland har hjärnskannat män och kvinnor, medan de navigerade genom en virtuell labyrint. Kvinnorna hittade typiskt fram genom att komma ihåg hur en viss sidoväg såg ut och vart den ledde.

Männen hade i högre grad en intuitiv känsla av vilken riktning de skulle. Hjärnskanningen visade dessutom att de båda könen använde helt olika hjärncentra för att lösa uppgiften. Kvinnor hade högst aktivitet i hjässloben och i höger sida av pannloben, medan männen hade mer hjärnaktivitet i vänster del av hippocampus.

Lättare att hitta vägen under menstruationen

Vissa forskare har förklarat skillnaden genom att hänvisa till könens evolutionära utveckling: kvinnor passade barn och stannade nära hemmet. Män gick på jakt och rörde sig långt bort för att nedlägga bytesdjur. Ny forskning tyder dock på att förklaringen inte håller. Skillnaden i könens förmåga att hitta vägen återfinns nämligen hos en lång rad djur, oberoende av om det är skillnad på hur långt från hemmet de olika könen rör sig. Enligt forskarna bakom den nya studien är det därför mer sannolikt att könens lokalsinne är genetiskt eller hormonellt betingat.

Teorin underbyggs av att försök visar att kvinnor har lättare för att hitta vägen under menstruationen, då nivån av det kvinnliga könshormonet östrogen är låg.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: