Kvinnor är oftare beroende av sin mobil

Ångest, depression och tvångstankar. En ny studie visar att kvinnor löper betydligt större risk att bli beroende av sin mobiltelefon än män.

13 januari 2017 av Babak Arvanaghi

Facebook, Instagram, spel och surf. Våra telefoner används i dag till betydligt mycket mer än att bara prata i.

Trots alla fördelar som det tekniska undret medför finns det också en hel del nackdelar med smarttelefonen.

En av nackdelarna är mobilberoendet som tar sitt uttryck i symptom som depression, ångest, sömnlöshet och tvångstankar.

Drabbar oftast kvinnor

En koreansk studie har tittat närmare på det här beroendet och drar slutsatsen att det särskilt är kvinnor som löper risk att bli offer för sjukdomen.

Studien stämmer väl överens med tidigare studier som visar att kvinnor använder sin telefon betydligt mer än män.

Exempelvis visar en amerikansk studie från 2014 bland 18-20-åringar i Texas att kvinnor i genomsnitt lägger hela tio timmar på sin telefon dagligen, medan män "bara" lägger sju timmar och 39 minuter på sin.

[SoftwareInsider | Graphiq](https://www.graphiq.com/vlp/dzagiy855X)

Grafiken visar vad könen lägger mest tid på.

Kvinnor älskar sociala medier

Den amerikanska studien visar dessutom att den tid kvinnor lägger på sin telefon speciellt används till att befinna sig på sociala medier såsom Facebook och Instagram.

Enligt en av forskarna bakom studien är det grunden till att kvinnor löper störst risk att bli beroende.

Ett aktivt liv på sociala medier kräver nämligen mer arbete och mer närvaro än exempelvis spel och surfande på nätet – två områden som män lägger mer tid på än kvinnor.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: