Hur många steg tar vi varje dag?

Har man någonsin undersökt hur många steg människor i genomsnitt tar per dag?

© Photo by Ryoji Iwata on Unsplash

Catrine Tudor-Locke vid Arizona State University har med hjälp av stegräknare kommit fram till att amerikanska män i genomsnitt går 7192 steg om dagen, medan kvinnorna är nere i 5210 steg.

Siffrorna anses dock vara något högre i Europa, där det är vanligare att man går till vardags. Tudor-Lockes undersökning visar också som väntat att överviktiga rör sig mindre, och att de flesta tar fler steg under arbetsdagar än under helger. Denna och andra undersökningar har för övrigt lett till att man i USA fokuserat på rörelser och nu rekommenderar alla att gå minst 10000 steg om dagen. Svenska flickor tar mellan 12000 och 14000 steg per dag, medan pojkarna kommer upp i 15–18000. Ju mindre man är, desto fler steg tar man. Anders Raustorp har lagt fram en avhandling vid Karolinska institutet, i vilken han hävdar att flickor mellan 6 och 12 år bör ta minst 12000 steg per dag för att må bra och hålla vikten.

Pojkar bör ta 15000. Alla steg blir totalt en hel del under årens lopp. Enligt det brittiska Office for National Statistics går vi i genomsnitt 305 kilometer om året – motsvarande sju maratonlopp. Under ett liv blir det 18440 kilometer eller nästan halvvägs runt jorden.