Shutterstock
seriemördare genfel

Genfel gör män till seriemördare

Forskarna har pekat ut en gen som ökar risken för att en person blir seriemördare. FBI uppskattar att det alltid finns 25-50 aktiva seriemördare bara i USA.

Seriemördare har ett behov av att döda om och om igen, och nu har forskare pekat ut genen MAOA som en del av förklaringen till varför det är så.

Genen kontrollerar mängden av tre signalämnen i hjärnan – serotonin, dopamin och adrenalin.

Ämnena kallas neurotransmittorer och fungerar som ett slags trafikljus som reagerar nervsignalernas vägar. På så sätt spelar de en viktig roll för våra tankar och handlingar.

Seriemördare har genmutation

Men en medfödd mutation kan sätta MAOA-genen ur spel så att mängden neurotransmittorer ökar.

Det kan göra att personen blir mer impulsiv och aggressiv, och flera seriemördare visat sig ha den muterade genen.

MAOA-genens betydelse förklarar också varför drygt 90 procent av alla seriemördare är män.

Genen sitter nämligen på X-kromosomen, som män enbart har en av och kvinnor har två av. Pojkar behöver alltså bara drabbas av en enda mutation för att hamna i farozonen.

Hård barndom aktiverar genen

Det räcker dock inte bara med mutationen för att skapa en seriemördare. Även uppväxten spelar en avgörande roll.

Men om mutationen kombineras med missbruk eller vanvård i barndomen är risken större för att personen blir våldsam och får psykopatbeteenden senare i livet.

En amerikansk undersökning visar att den olyckliga cocktailen tiodubblar risken för att en person ska hamna i fängelse efter att ha dömts för grovt våld.

Enligt flera studier har de flesta seriemördare utsatts för grov försummelse som barn.

De traumatiska upplevelserna sätter spår i hjärnan eftersom de påverkar produktionen av neurotransmittorer, som i sin tur reglerar strukturen av nervförbindelser i hjärnan.

På så sätt kan sexuella övergrepp eller fysisk bestraffning stuva om i hjärnan så att barnet inte utvecklar en allmän känsla för moral.

Övergreppen gör det också svårt att etablera sunda sociala relationer och bristen på kontakt kan göra att personen fantiserar om att utöva makt över andra.

Den amerikanska federala polismyndigheten FBI uppskattar att upp emot tio procent av alla mord begås av seriemördare och att de flesta av dessa mördare fortsätter att döda till dess att de grips.