Shutterstock

Forskare presenterar nya rön: Så skadligt kan tv vara för barn

För mycket tv i barndomen kan vara ett förebud om allvarligare missbruk senare i livet.

Du får fyrkantiga ögon av att titta på för mycket tv.

Detta har många föräldrar sagt till sina skärmtokiga barn för att locka bort dem från tv:n.

Men fyrkantiga tv-ögon är en skröna, däremot kan stor tv-konsumtion kopplas samman med andra skadliga konsekvenser som sträcker sig långt in i vuxen ålder.

Det visar en ny studie från University of Otago i Nya Zeeland, som har publicerats i International Journal of Mental Health and Addiction.

Här har en grupp forskare tittat närmare på betydelsen av skärmtittande i barndomen i vuxen ålder.

Tecken på risk för missbruk

Slutsatsen är nedslående läsning för föräldrar till skärmälskande unga.

En stor mängd tv-konsumtion under de första åren både kan vara ett förebud om ökad risk för spelberoende och rökning som vuxen.

Specifikt undersökte forskarna en stor grupp barn – en så kallad kohort – som alla föddes 1972 eller 1973 i Nya Zeeland.

Under barnens barndom, från det att de var mellan fem och 15 år, registrerade forskarna barnens tv-konsumtion under veckans fem vardagar utifrån föräldrarnas och barnens egna rapporter.

Under de följande åren, från det att de tillfrågade var 18 till 45 år, tittade forskarna på om de utvecklade andra missbruk.

Forskarna fann att hög tv-konsumtion under barndomen var förknippad med en större sannolikhet att uppfylla de diagnostiska kriterierna för substansrelaterade störningar – både när det gäller beroende av alkohol, tobak, cannabis och spel.

Data justerades för barnens socioekonomiska status och deras förmåga att utöva självkontroll under barndomen.

Med dessa faktorer som en del av beräkningen kunde forskarna påvisa att risken att bli beroende av tobak och utveckla en förkärlek för spelande senare i livet ändå ökades av en stor tv-konsumtion.

Kan peka i två riktningar

Enligt studiens huvudförfattare, doktor Helena McAnally, kan sambandet betyda två saker.

"Man talar ofta om tv-konsumtion som ett beroende; den här studien visar att för vissa människor kan tv-konsumtion vara ett tidigt uttryck för en beroendesjukdom eller kan leda till senare drogrelaterade och andra beroendesjukdomar", förklarar hon.

Enligt medförfattaren bakom studien, professor Bob Hancox, har överdriven tv-konsumtion i barn- och ungdomsåren också tidigare kopplats till en rad hälso- och välmåendeproblem i vuxen ålder.

© Getty Images

Läs också:

Men enligt Hancox är denna studie en av de första som konkret undersöker hur ett vanligt men potentiellt beroendeframkallande beteende som skärmtittande kan kopplas till att utveckla missbruk senare i livet.

Enligt Hancox är en "rimlig" rekommendation för barn och unga att de ska titta på tv max två timmar om dagen i snitt.