opdragelse

Ditt sätt att uppfostra avgör ditt barns framtid

Det är stor skillnad på om du är hård, likgiltig eller stödjande i sättet som du uppfostrar ditt barn. Föräldrars sätt att uppfostra har stor betydelse för barnens framtida lycka, inkomst och moral.

22 juni 2016 av Karine Kirkebæk

Barn som har fått positiv uppmärksamhet och mycket omsorg under sin barndom har stora fördelar i livet.

En ny japansk undersökning från Kobe universitet visar nämligen att barn med den typen av uppfostran i bagaget har en tendens till att ha hög inkomst, vara lyckliga, ha akademisk framgång och stark moral i förhållande till andra.

Sex olika stilar

Forskarna har utgått ifrån en omfattande enkätundersökning bland 5 000 män och kvinnor där man frågade hur de uppfostrades. Utifrån svaren har de definierat sex olika stilar för uppfostran:

  • Stöttande (Supportive): Stor tillit, stort intresse för barnet och mycket tid för barnet.

  • Sträng (Strict): Medium till stor tillit, sträng, många regler och mellan till stort intresse för barnet.

  • Överseende (Indulgent): Stor till medium tillit, inte sträng och normal till mycket tid för barnet.

  • Avslappnad (Easygoing): Lågt intresse för barnet, inte sträng, lite tid för barnet och få regler.

  • Hård (Harsh): Lågt intresse för barnet, låg självständighet, låg tillit och sträng.

  • Medel (Average): Medelnivå för alla faktorer.

KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT SE EFFEKTEN AV DIN UPPFOSTRAN

Figuren visar hur de olika uppdragsstilarna påverkar barns senare framgång i livet. Ju längre linjerna når ut från mitten, desto mer framgång uppnår barnet senare inom det berörda området. Figur: Kobe University.

Barn som har haft en sträng uppfostran får också en hög inkomst som vuxna och är akademiskt framgångsrika, men är mindre lyckliga och mer benägna att bli stressade.

Lär dig mer om den elektriska superdator som gömmer sig under ditt kranium i Illustrerad Vetenskap. 

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: