Shutterstock

Därför tröttnar kvinnor på (vissa) män

Mansbebisar är en grej, om man ska tro forskarna bakom den internationella studien. Känner du igen fenomenet?

Är du den som lagar mat och städar medan din pojkvän slappar i soffan?

Då kanske du lever i ett förhållande med en mansbebis. För jo, det är en grej.

Vuxna män som lutar sig tillbaka och låter kvinnan ta hand om praktiska sysslor och känslomässig omsorg, som sällan bevaras.

Fenomenet beskrivs av forskare som en "utsuddning av rollerna mellan en partner och ett barn" – och enligt en internationell studie som publicerats i Archives of Sexual Behavior inneburit en tydlig slagsida för båda parter.

I studien kom en grupp forskare från Australien och Kanada fram till att det har en negativ effekt på sexlivet när kvinnan i ett förhållande känner att hon får ta det tunga lasset i hemmet.

Partnern blir som ett extra barn

Forskarna genomförde två studier för att spegla sambandet mellan kvinnors sexlust och fördelningen av arbetsuppgifter på hemmaplan.

Studiernaa inkluderade svar från över 1 000 kvinnor från ett stort antal länder. Samtliga bodde tillsammans med en manlig partner och hade minst ett barn under tolv år boende hemma.

Kanske känner du igen känslan av att ta disken medan din pojkvän – återigen – har smitit undan? Situationen kan slå tillbaka mot båda parter, visar undersökningen.

© Shutterstock

Kvinnorna fick betygsätta om de höll med om ett antal påståenden som exempelvis: "Ibland känner jag att min partner är som ett extra barn jag måste ta hand om".

Kvinnorna tillfrågades också om hur uppgifterna i hemmet fördelades och om hur mycket sexuell lust de kände för sin partner.

Svaren gav en tydlig bild.

Ringa sexlust

Majoriteten av kvinnorna som dragit det tyngsta lasset i hemmet uppfattade sin partner som "beroende" av kvinnans hjälp – en känsla som kan likställas med vad kvinnan känner gentemot sitt barn.

Föga överraskande var känslan av att ha en "beroende partner" förknippad med lägre sexlust hos kvinnan.

Resultaten stärker således enligt forskarna teorin att det inte bidrar till lustfyllda känslor när man känner sig som mamma till sin partner.

Enligt forskarna behövs dock mer forskning inom området för att kunna fastställa sambandet med säkerhet.

Studien tittade dessutom bara på relationer mellan en man och en kvinna. Det är därför okänt om dynamiken går att finna i samma utsträckning mellan personer av samma kön.