Är män mer mordiska än kvinnor?

När man hör talas om mord är de nästan alltid begångna av män. Varför är det så?

Man med kniv attackerar kvinna
© Shutterstock

Vissa beteendeforskare anser att orsaken finns i det djupaste inre av människans psyke som en kvarleva från den tid då människan var en flocklevande apa. Om en sådan art skall överleva, är det ofta nödvändigt att hannarna är större, starkare och mer aggressiva än honorna. Efter hand som samhällena blir mer civiliserade är detta beteende inte längre önskvärt. Instinkterna finns emellertid fortfarande kvar, och det be-tyder att män lättare blir förbrytare och kanske mördare – helt enkelt för att de besitter en naturligt högre aggressionsnivå. Knappt tio procent av alla mord begås av kvinnor. Kvinnor mördar emellertid ofta på betydligt mindre brutala och blodiga sätt. Därför omtalas de mindre i medierna, vilket kan ge en skev bild av verkligheten.