Är tempelriddare ochfrimurare samma sak?

Tempelriddare och frimurare har inte mycket gemensamt. De skiljer sig helt, både vad gäller tidsperiod och funktion. Tempelriddarna var en religiös riddarorden. Den instiftades år 1118 i Jerusalem av riddare, som kämpade för att bevara kontrollen över Jerusalem. Staden hade 20 år tidigare erövrats av europeiska korsriddare. Riddarna fick namnet tempelriddare, för att de var förpliktigade att skydda Salomons tempel i Jerusalem mot banditer och invasioner från kringliggande arabiska länder. Orden blev dock officiell först år 1127, då den accepterades av påven.

Gammal tempelriddare i bön
© Shutterstock

Tempelriddare och frimurare har inte mycket gemensamt. De skiljer sig helt, både vad gäller tidsperiod och funktion. Tempelriddarna var en religiös riddarorden. Den instiftades år 1118 i Jerusalem av riddare, som kämpade för att bevara kontrollen över Jerusalem. Staden hade 20 år tidigare erövrats av europeiska korsriddare. Riddarna fick namnet tempelriddare, för att de var förpliktigade att skydda Salomons tempel i Jerusalem mot banditer och invasioner från kringliggande arabiska länder. Orden blev dock officiell först år 1127, då den accepterades av påven. Tempelriddarna fick vidsträckta befogenheter och total självständighet samt skattefrihet. År 1187 tvingades de lämna Jerusalem efter arabernas erövring av staden. Trots det växte tempelriddarnas antal, välstånd och makt i Europa under de följande århundradena, tills den franske konungen upplöste orden år 1314. Medan tempelriddarna var herremän och adliga, var de första frimurarna arkitekter, byggmästare och stenhuggare. Deras primära arbete var att konstruera katedraler, vilket var en synnerligen svår uppgift, som krävde stor kunskap och expertis. Denna insikt i katedralens tekniska hemligheter var guld värd, och därför höll frimurarna sin kunskap för sig själva, bland annat genom att organisera sig i en sluten orden med loger och ritualer. De tidigaste vittnesbörden om frimurare är det engelska Regiusmanuskriptet, som dateras till cirka 1400 e Kr. Med tiden utvidgades den lilla kretsen av arkitekter och facklärda hantverkare med människor från andra professioner, och i dag har denna orden cirka fem miljoner medlemmar.