Klimatförändringar

Termen ”klimat” täcker det genomsnittliga vädret under en längre period, vanligtvis 30 år. Så medan vädret förändras från dag till dag, mäts och observeras klimatet under längre tidsperioder. Idag tillhör klimatet en av de viktigaste punkterna på allas dagordningar i såväl svensk som internationell politik. Skälet är den nuvarande klimatkrisen, med stigande temperaturer över hela världen som leder till kritiska förändringar för människor, växter och djur. Medlemsländerna i FN har därför som mål att den globala temperaturen inte får stiga med mer än 1,5 grader.