Shutterstock
Fåreøje tæt på

Vilka livsmedel är de största klimatsyndarna?

Jordbruket måste mer än halvera sina utsläpp av växthusgaser för att nå klimatmålen. Men vilka typer av jordbruk är egentligen värst för klimatet?

Livsmedelsproduktionen står för 37 procent av jordens totala utsläpp av växthusgaser. Enligt nya beräkningar släpper jordens livsmedelsproduktion ut 17,3 miljarder ton koldioxid per år, vilket är 19 gånger mer än vad luftfarten gör.

Jordbrukets påverkan på klimatet beror främst på djurproduktionen, som står för mer än hälften av utsläppen.

För att jämföra olika livsmedels klimatavtryck omvandlas alla typer av växthusgaser till koldioxidekvivalenter. Det innebär att utsläpp av exempelvis metan räknas om till den mängd koldioxid som har en motsvarande uppvärmningseffekt.

1. Lamm

Får och lam betar
© Shutterstock

Klimatpåverkan: 21,4 kilo koldioxidekvivalenter per kilo
Lamm är idisslare som i samband med matsmältningen bildar metan – en kraftig växthusgas som värmer upp atmosfären 25 gånger mer än vad koldioxid gör.

Produktionen av ett kilo lamm avger lika mycket koldioxid som odlingen av 107 kilo potatis och 26 kilo havregryn.

2. Hummer

Fiskare sorterar humrar efter fångst
© Shutterstock

Klimatpåverkan: 20,2 kilo koldioxidekvivalenter per kilo
Fiskebåtar förbränner stora mängder diesel och trålfiske på djupt vatten, där hummer vanligtvis fångas, avger mer koldioxid än kustfiske.

Skaldjuren dyker dock sällan upp på menyn och har totalt sett ett mindre klimatavtryck än exempelvis grisproduktion.

3. Nötkött

Slakteri nötkött
© Shutterstock

Klimatpåverkan: 13,9 kilo koldioxidekvivalenter per kilo
Nötkreatursuppfödning avger främst metangaser, och även om nötköttets klimatavtryck överträffas av både lamm och hummer per kilo mat produceras nötkött i betydligt större mängder.

De 118 miljoner ton nötkött som producerades globalt 2019 motsvarade ett utsläpp av crika 1 640 miljoner ton koldioxid.

Har du koll på världens största klimatsyndare? Läs vår artikel om vad som släpper ut mest koldioxid – kanske blir du förvånad.

4. Smör

Mejerist med berg av smör
© Shutterstock

Klimatpåverkan: 10,6 kilo koldioxidekvivalenter per kilo
Precis som med nötkött kommer utsläppen från produktionen av mejeriprodukter från själva kon, som avger mellan 200 och 650 gram metan per dag.

Smörproduktion belastar klimatet mer än andra mejeriprodukter eftersom det behövs 20 liter mjölk för att producera ett kilo smör.

5. Räkor

Frysta räkor
© Shutterstock

Klimatpåverkan: 10,5 kilo koldioxidekvivalenter per kilo
Frysta, skalade räkor belastar klimatet på grund av energiförbrukningen som uppstår i samband med långvarig nedfrysning.

Dessutom utgör själva fångsten en del av koldioxidutsläppen eftersom det, precis som med hummer, används stora mängder bränsle för att fånga räkor – i synnerhet på djupt vatten.