Pimlico27/Wikimedia Commons

Värmebölja får forskare att överge glaciärer

– Vi kan inte göra annat än att packa ihop vårt material och åka hem, säger forskare vid glaciären.

En 7 000 år gammal glaciär i Schweiz har smält efter sommarens värmeböljor och flera andra glaciärer har förlorat betydande mängder is. Detta har fått forskare att avsluta sitt arbete tidigare än planerat eftersom det inte finns någon is att undersöka.

– Det vi bevittnar är värre än vad vi trodde var möjligt vid det här laget, säger Matthias Huss, ledare för nätverket Glamos som kartlägger glaciärer, med bas vid tekniska universitetet ETH Zürich.

– Undersökningsprogrammet vid Corvatschglaciären kommer att avbrytas eftersom det inte finns någon is kvar på undersökningsplatserna, säger Huss.

Dramatiskt förändrat landskap

Enligt honom finns det inget annat att göra än att packa ihop allt material och åka hem.

Forskarna i Glamos-programmet har mätt glaciärer i Alperna i decennier. Tre program på mindre glaciärer fick avbrytas redan 2019 vid Pizolgletscheren, Vadret dal Corvatsch och Schwarzbachfirn.

Huss säger att issmältningen har lett till dramatiska förändringar av landskapet.

– Isen, som redan var tunn, håller på att försvinna på många håll. Den här sommaren har varit riktigt hård, säger han.

Sebastian Mernild, professor i klimatförändringar och chef för SDU Climate Cluster är inte förvånad:

– Det här är några tendenser som vi har kunnat se under de senaste decennierna. Dessa bergsglaciärer drar sig tillbaka eftersom vi upplever ett varmare klimat, även i de höga bergsområdena, säger han.

På sikt kommer detta att påverka mängden vatten i de bäckar som är beroende av den smälta isen.

— Det kan få avgörande socioekonomiska konsekvenser, säger Sebastian Mernild.

Liknande rapporter har även kommit från Österrike. Matthias Huss säger att en glaciär som funnits där i tusentals år i princip har försvunnit helt.

– Det är bara en liten rest som fortfarande är synlig, säger han.