GSFC/SVS/NASA
havhvirvler, eddies, klimaforandringer, havtemperatur, global, opvarmning, havstrømme

Varmare klimat intensifierar havsströmmarna

Haven blir varmare och varmare. Det innebär mer energi i de havsvirvlar som blandar kallt och varmt vatten, vilket får stora konsekvenser för livet i haven.

Jordens klimat förändras. Den globala uppvärmningen innebär att temperaturen i haven stiger i takt med havsnivån.

Nu har forskare upptäckt att de ökande vattentemperaturerna får konsekvenser för de ytliga havsströmmarna, de så kallade havsvirvlarna.

Virvlar blandar vattnet i haven

Havsvirvlarna är mellan tio och 100 kilometer breda och spelar en avgörande roll i cirkulationen av vattnet i världshaven. De blandar varmt och kallt vatten, salt- och sötvatten, tar med sig näringsämnen och har i allmänhet stor inverkan på havets tillstånd globalt.

100 kilometer breda kan strömvirvlarna kan vara. När temperaturen stiger ökar energinivån och rotationshastigheten.

Övervakas via satelliter

Forskare håller ett vakande öga på havsvirvlarna från rymden. Med hjälp av satelliter kan de avgöra havsytans höjd, och genom att analysera den kan de få fram hur mycket energi som finns i havsvirvlarna.

Övervakningen har nu visat på förändringar som forskarna inte sett tidigare.

Det uppstår fler virvlar än innan, och de redan existerande virvlarna har mer energi. Analyserna visar att havsvirvlarna blir upp emot fem procent mer energirika per årtionde.

Havsströmmar är havets termostater

Förändringarna i havsvirvlarna är viktiga eftersom vattenströmmarna spelar en avgörande roll för allt liv i världshaven.

De reglerar värme, kolupptag, näring och livscykler. När de plötsligt ändrar sitt mönster kan det få stora konsekvenser, enligt forskarna.

Havsvirvlarna kan verka små och obetydliga i de stora klimatmodellerna, men forskarna bakom upptäckten påpekar att vattenströmmarna i haven kan ha en avgörande betydelse på hur framtidens klimat kan förutsägas.

Forskare anser att virvlarnas roll som termostater för världshaven ska inkluderas i framtida klimatmodeller för att göra dessa mer exakta.