Shutterstock

Världens vindkraftverk utvinner alltmer energi

Trots ett varmare klimat har vinden ökat i styrka i Europa, Asien och Nordamerika under de senaste tio åren. Det visar en ny, överraskande analys.

En ny analys av vindhastigheter i hela världen visar goda nyheter för vindkraften.

De senaste tio åren har vinden tilltagit i styrka i Europa, Asien och Nord-amerika, de områden där de flesta landbaserade vindkraftverk finns.

Resultatet från en forskargrupp vid Princeton University i USA är överraskande med tanke på det varmare klimatet drar i motsatt riktning.

Vindmøller

Sedan 2010 har den genomsnittliga vindstyrkan ökat med 
5,4 procent i Nordamerika, Europa och Asien.

© Shutterstock

Temperaturförändringar trycker till vinden

Vinden på breddgraderna med flest vindkraftverk skapas av temperaturskillnaden mellan ekvatoriella och arktiska områden.

Skillnaden blir mindre år från år eftersom temperaturen ökar snabbare i Arktis än i resten av världen. Därför minskade vinden generellt i styrka mellan 1978 och 2010.

Kartläggningen visar att vinden under denna period avtog med två procent varje årtionde, motsvarande 0,08 meter per sekund, men sedan har det gått åt andra hållet.

Efter 2010 har hastigheten ökat med 5,4 procent, från 3,13 till 3,30 meter per sekund. Det låter inte så mycket men skillnaden innebär att ett vindkraftverk i dag kan utvinna energi i betydligt fler timmar än för tio år sedan.

Vindkraftverk tar emot 17 procent mer vind

För att ett vindkraftverk ska producera el måste vindhastigheten överstiga cirka tre meter per sekund, och forskarna har beräknat att utvecklingen i vindstyrka sedan 2010 betyder att ett vindkraftverk i genomsnitt får 17 procent mer nyttig vind i dag.

Om vinden blir för stark (vanligtvis vid 25 meter per sekund) stängs de flesta vindkraftverk av för att undvika skador. Det sker genom att vingarna vinklas för att minska luftmotståndet samtidigt som bromsar stoppar rotationen.