Shutterstock
Konsekvenser om inlandsisen smälter

Vad skulle hända om all is på jorden smälte?

Om all is på jorden smälte skulle det få fatala konsekvenser över hela världen. Men värst skulle Nordamerika och Europa drabbas, där delar av kontinenterna skulle försvinna helt.

Världshaven stiger cirka 70 meter om all is på jorden smälter.

En total avsmältning av isen kräver dock en varmare jord än vår.

Utöver 70 meter skulle det därför komma ytterligare 30 meter från vattnets värmeutvidgning – varmt vatten tar ju större plats än kallt.

Konsekvenser för hela världen

Stiger havet 70 meter får det en enormt genomslagskraft på världskartan.

Sker det från den ena dagen till den andra påverkar det direkt upp emot hälften av jordens befolkning och indirekt den andra hälften, som plötsligt måste hitta plats åt 3,5 miljarder hemlösa.

Hela 99 procent av jordens is är bunden i tre stora ismantlar: Grönlands inlandsis motsvarar omkring sju meters havsytestigning, och Västantarktis omkring åtta meter, medan de resterande cirka 55 meterna finns i Östantarktis.

Jordens ismantlar rymmer vatten motsvarande en 70 meter högre havsyta – vilket skulle ge katastrofala vågor i stora delar av Europa.

Konsekvenser för Europa

Om de tre ismantlarna smälte skulle vattnet dock inte stiga lika mycket överallt på jorden.

På grund av massattraktion från ismantlarna, som förskjuter jordens gravitationsfält, rinner vatten som smälter från Grönland runt i södra Stilla havet, medan is som smälter från Antarktis får havet att stiga bland annat runt Europa och Nordamerika.

Enligt FN:s klimatpanel behöver temperaturen bara öka mellan en och fyra grader från den nuvarande temperaturen för att hela Grönlands inlandsis ska försvinna på endast 1 000 år.