Shutterstock
Topp 5 koldioxidutsläpp

Vad ger störst koldioxidutsläpp?

Förbränning av olja och naturgas står för det största koldioxidutsläppet, medan växter och världshaven skapar en viss balans i räkenskaperna genom att ta upp en del av koldioxiden.

Koldioxidutsläpp nämns ofta när vi pratar om klimatförändringar och global uppvärmning.

Men vad släpper ut mest koldioxid? Vad är koldioxidutsläpp? Och varför är det ett problem när koldioxid finns naturligt i atmosfären?

Få svaret i artikeln här – och se listan över de största koldioxidutsläppen.

Vad släpper ut mest koldioxid?

Förbränning av fossila bränslen som olja och naturgas står för de största utsläppen av koldioxid.

Det är i synnerhet förbränning för elproduktion som släpper ut mycket koldioxid. Men transporter, industri, röjning av regnskog och andra konstgjorda aktiviteter spelar också en stor roll för utsläppen av koldioxid.

Trots att vi har kommit en lång bit på vägen när det gäller solceller, vindkraftverk och vattenkraft täcks 80 procent av världens energibehov av de fossila bränslena olja, kol och naturgas.

Fossila bränslen innehåller stora mängder energi som frigörs när vi förbränner dem. Energin kan användas till el, drivmedel och produktion – men får stora konsekvenser för klimatet.

Vad är koldioxidutsläpp?

Koldioxid, CO2, finns naturligt i jordens atmosfär, där den är livsviktig för jordens naturliga ekosystem.

Vi människor släpper ut koldioxid när vi andas, som växter och träd absorberar för att växa. De utsöndrar sedan restprodukten syre, O2, som vi människor använder – och sedan börjar processen om.

Denna biokemiska process, som vi kallar fotosyntes, är en av de viktigaste på jorden.

Koldioxid är därför inte dåligt i sig, men koldioxid blir ett problem när för mycket släpps ut och för mycket koldioxid hamnar i atmosfären.

All förbränning släpper ut koldioxid – från vulkanutbrott till när du tänder grillen hemma. Men under ett antal år har de av människan skapade utsläppen av koldioxid ökat exponentiellt, och ökningen leder till obalans i jordens naturliga ekosystem.

Se vad som släpper ut mest koldioxid i listan nedan.

Här är de största klimatbovarna

1. Elproduktion släpper ut mest koldioxid

Kraftverk

Världens energiproduktion släpper ut mest koldioxid.

© Shutterstock
  • Hur mycket koldioxid släpps ut från elproduktion: 32,10 miljarder ton koldioxid per år

När du tänder en lampa eller när du gör en Google-sökning, så använder du elektricitet.

Och trots de senaste årens stora framsteg inom vind-, vatten- och solenergi står förbränning av kol och gas fortfarande för den överlägset största delen av den globala elproduktionen.

2. Skövling av tropisk regnskog

Skövlad regnskog i Indonesien

Skövling av tropisk regnskog kostar mycket på det globala koldioxidkontot.

© Shutterstock
  • Hur mycket koldioxid släpps ut genom att röja regnskogar: 4,8 miljarder ton koldioxid per år

Regnskogarna innehåller mängder av träd som absorberar koldioxid medan de växer. Men när träden fälls och bränns, frisätts den koldioxid de förvarar.

Skogsskövlingen innebär också att vi förlorar träd som kan hjälpa till att fånga in koldioxid, vilket i sin tur bidrar till ansamlingen av koldioxid i atmosfären.

3. Transport, bilar

Bilkö på motorväg

Inte så överraskande tillhör personbilar dem som släpper ut mest koldioxid.

© Shutterstock
  • Hur mycket koldioxid släpper bilar ut: 3,6 miljarder ton koldioxid per år

När du kör bil eller tar bussen från A till B släpps det ut koldioxid. Bilar, exklusive lastbilar, står för majoriteten av koldioxidutsläppen i transportsektorn.

4. Industri

Beijing Shougang Industrial Zone

Världens industrier släpper ut 3,25 miljarder ton koldioxid om året, vilket placerar dem på fem-i-topp-listan gällande koldioxidutsläpp.

© Shutterstock
  • Hur mycket koldioxid släpper industrin ut: 3,25 miljarder ton koldioxid per år

95 procent av den energi vi använder till transport kommer från fossila bränslen – främst diesel och bensin.

Bara fem procent drivs av grönare energialternativ som solceller och elmotorer.

5. Transport, flygplan

Flygtrafik

Föga överraskande släpper flygplan ut mycket koldioxid och alla miljontals flygavgångar placerar transportformen högt på listan över vilka som släpper ut mest koldioxid.

© Shutterstock
  • Hur mycket koldioxid släpper flygplan ut: 900 miljoner ton koldioxid per år

När du reser förbrukar flygplanet enorma mängder bränsle, som kommer från raffinerad olja – ett fossilt bränsle.

År 2018 flög totalt 4,3 miljarder passagerare fördelade över 37,8 miljoner avgångar.

6. Sjöfart: 900 miljoner ton koldioxid om året

Yantian Port Free Trade Zone, Shenzhen City

Även om sjöfrakt finns med på listan över vad som släpper ut mest koldioxid, så är båttransport ett av de mest bränsleeffektiva sätten att frakta varor när man tar med fartygens fraktvolym i beräkningen.

© Weiming Xie / Shutterstock.com
  • Hur mycket koldioxid släpper sjöfarten ut: 900 miljoner ton koldioxid per år

Många av de produkter du hittar i butikerna tillverkas utomlands och fraktas hit. Det sker genom en logistikkedja som går från tillverkare till affärer, ofta med hjälp av sjöfart.

7. Jordbruk

Traktor på kornåker

Köttproduktion är den stora boven för jordbrukets utsläpp av koldioxid.

© PHILIPPE MONTIGNY / Shutterstock.com
  • Hur mycket koldioxid släpper jordbruket ut: 165 miljoner ton koldioxid per år

Jordbrukets livsmedelsproduktion släpper årligen ut stora mängder CO2. Och även om produktion av grödor släpper ut en del CO2, kommer majoriteten av jordbrukets CO2-utsläpp från produktion av kött, speciellt nötkött.

8. Avfall

Soptipp

Det är kanske lite överraskande att hitta avfall och dess hantering på en lista över vad som släpper ut mest koldioxid. Inte desto mindre står kompostering, hantering och förbränning av avfall för en ansenlig del av världens utsläpp av koldioxid.

© Shutterstock
  • Hur mycket koldioxid släpper avfallshantering ut: 26,70 miljoner ton koldioxid per år

Avfallshantering i form av förbränning, deponering och kompostering släpper varje år ut många miljoner ton CO2 i hela världen.

Bakom siffrorna i listan

Siffrorna tar utgångspunkt i den senaste sammanräkningen från Postdam Insititut for Climate Impact Research och deras datasamling, PRIMAP-hist, som kombinerar flera olika publicerade datasamlingar.

PRIMAP-hist inkluderar inte alla källor till CO2-utsläpp, utsläpp från skogsbruk ingår exempelvis inte i kalkylerna.

Andra aktörer som World Resource Institute har dock gjort en analys av utsläppen från skövlingen av tropisk regnskog. Dessutom har den franska organisationen, Agence internationale de l'énergie gjort beräkningar över koldioxidutsläppen från transport.

Utsläppen av koldioxid under 2020 har varit lägre än föregående år på grund av reserestriktioner och nedstängningar i samband med covid-19. 2020 ingår inte i kalkylerna.