Shutterstock
Vattenbrist

Vad är global uppvärmning och vilka är konsekvenserna?

Vad är global uppvärmning? Och hur påverkar den globala uppvärmningen klimatförändringarna? Läs om fenomenet som vi i hög utsträckning kan påverka, och som även jordens klimat och liv är beroende av.

Global uppvärmning är en del av de klimatförändringar som sker över hela jorden. Men vad är global uppvärmning och vilka konsekvenser av den globala uppvärmningen kan vi vänta?

Vad är global uppvärmning?

Global uppvärmning är en del av de överordnade klimatförändringar som jorden har drabbats av. Global uppvärmning är ett resultat av ansamlingen av de luftarter som kallas växthusgaser i atmosfären. Luftarterna absorberar värmen jorden avger och håller kvar den, vilket resulterar i en successiv uppvärmning av jordklotet.

Fenomenet kallas växthuseffekten.

Människan spelar en roll i den globala uppvärmningen genom utsläppet av växthusgaser. Den växthusgas människan främst släpper ut, koldioxid, kommer från industrin. Dessutom leder den massiva skogsskövlingen till att det finns färre träd som kan extrahera koldioxid ur atmosfären.

Forskare är i allmänhet eniga om att mänsklig påverkan är den primära orsaken till global uppvärmning.

Global uppvärmning har olika konsekvenser beroende på temperaturökningen som sträcker sig från måttliga till katastrofala. Om den globala uppvärmningen inte bromsas eller minskas kommer det att få dramatiska konsekvenser för planeten.

När upptäckte forskarna den människoskapade globala uppvärmningen?

Forskning i global uppvärmning är inte något nytt fenomen. Redan 1896 kopplade den svenske forskaren Svante Arrhenius ihop förbränning av kol med global uppvärmning.

Han var dock inte direkt oroad av den då möjliga utvecklingen, utan såg den snarare som en fördel.

Den globala uppvärmningen skulle ju trots allt göra de kalla regionerna varmare och behagligare. Dessutom skulle ett varmare jordklot ge bättre skördar, vilket kunde försörja en större befolkning. Han räknade dock med att den globala uppvärmningen skulle ske mycket långsammare – hans tidslinje sträckte sig över tusentals år.

Forskarna har nu större kunskaper om de många negativa konsekvenserna.

Vilka är konsekvenserna av global uppvärmning?

Den globala uppvärmningen har redan påverkat genomsnittstemperaturen.

Forskare använder sig av perioden 1850–1900 som referenspunkt, när de uppskattar konsekvenserna av global uppvärmning. Sedan dess har de dokumenterat en global uppvärmning på 0,2 grader Celsius per årtionde.

Årtiondet mellan 2009 och 2018 var cirka 0,93 grader varmare än referensperioden. Och även om det kanske låter som en låg siffra, så har det stora konsekvenser för både människor och djur.

Värmen ökar fortare i vissa områden och regioner än i andra. Temperaturen i flera arktiska områden stiger exempelvis mycket snabbare än i andra regioner.

När jorden blir två grader varmare än perioden 1850–1900 hamnar vi på en så kallad vridningspunkt, då den globala uppvärmningen får mer långtgående konsekvenser. Permafrosten tinar, fler växthusgaser stiger uppåt i atmosfären – och uppvärmningen accelererar, vilket leder till att mer permafrost tinar.

Fenomenet kallas positiv feedback, eftersom den är självförstärkande.

Ett annat exempel på en förstärkande reaktion är avsmältningen av arktiska områden. Arktiska områden reflekterar tillbaka solens strålar till rymden, vilket håller nere jordens temperatur. Is och snö reflekterar sammanlagt upp emot 90 procent av solens strålar.

I takt med att isen smälter, kommer färre av solens strålar att reflekteras bort från jorden. I stället kommer strålarna att absorberas av jorden, vilket kommer att göra den ännu varmare. Fenomenet kallas arktisk förstärkning.

Förklaring av växthuseffekten

I de arktiska områdena reflekteras solens strålar, medan de absorberas och omvandlas till värme i de områden där det inte finns snö och is. I takt med att isen smälter kommer det därför att finnas större områden där solens strålar absorberas vilket leder till högre temperaturer och att den globala uppvärmningen förstärks.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Konsekvenserna av global uppvärmning kan få stort inflytande över våra liv

Den smälta isen från Arktis medför ett högre vattenstånd, som hotar stora bebodda kuststräckor.

Delar av jorden kommer att bli obeboeliga för människor, och stora regioner kommer att få problem att säkerställa dricksvatten till befolkningen.

Vädret kommer att förändras. Och det varmare klimatet kommer att öka antalet orkaner, som samtidigt kommer att tillta i styrka.

Global uppvärmning hotar världens djur

Djuren kommer också att uppleva stora konsekvenser av den globala uppvärmningen. Ett stort antal djurarter får radikalt förändrade levnadsvillkor.

Isbjörnen är kanske den mest kända symbolen för global uppvärmning. Den majestätiska vita björnen går ett ovisst öde till mötes, eftersom dess jaktmarker försvinner. Och den är inte ensam.

Från 2030 kan en kedjereaktion av massdöd utlösas, enligt en studie publicerad i tidskriften Nature.

Isbjörn

Isbjörnens jaktmarker försvinner om den globala uppvärmningen fortsätter.

© Shutterstock

Konsekvenserna av global uppvärmning har fått FN:s klimatpanel (IPCC) att rekommendera att världens nationer reducerar utsläppet av koldioxid. Det finns ännu hopp, om världens nationer agerar nu.

I Parisavtalet 2015 förband sig 197 länder att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader för att minimera konsekvenserna av den globala uppvärmningen.