Shutterstock
Fönster och träd

Transparent trä är det gröna alternativet till glas

Amerikanska forskare kan nu få fram transparent trä på ett hållbart sätt. Materialet isolerar bättre än vanliga fönster av glas.

Det är svårt att föreställa sig ett modernt hus utan fönster. Det låter åtminstone både mörkt och tråkigt.

Det finns dock en stor nackdel med fönster av glas: De är inte särskilt bra på att isolera och medför därför dyra energiräkningar.

Nu kan forskare från University of Maryland ha löst problemet. De har experimenterat med att göra trä transparent - och nu har de lyckats göra det på ett effektivt och hållbart sätt.

Cellerna i träet absorberar ljuset

Vanligtvis kan ljus inte tränga igenom trä. Detta beror på de båda ämnena lignin och cellulosa i träets celler.

Genomskinligt blad

Ett blad under ett mikroskop. Forskarna bleker träets celler med hjälp av väteperoxid och UV-ljus så att substansen lignin inte absorberar ljus.

© Shutterstock

Lignin innehåller ljusabsorberande atomer - även kallade kromoforer - som gör att träet ser brunt ut.

Dessutom består träets fibrer främst av cellulosa, som är sammankopplade i ihåliga cylindrar. När ljus träffar luften inuti cylindrarna sprids det, vilket gör träet mindre transparent.

Men forskare från Maryland upptäckte en enkel lösning på problemet.

Väteperoxid, UV-ljus och harts gör träet transparent

Genom att smeta väteperoxid över ett tunt lager balsaträ och belysa det med UV-ljus i en timme kunde forskarna påverka ligninets kromoforer så att de inte längre absorberade ljus.

Resultatet blev blekt och kritvitt trä – precis som ett papper i skrivaren.

Vitt papper är dock inte transparent eftersom de ihåliga cellulosafibrerna fortfarande sprider ljus. Men genom att fylla fibrerna med harts kunde forskarna minska spridningen vilket gör att ljuset rör sig rakare genom träet.

På så sätt kunde de få fram ett träskikt med en genomskinlighet på cirka 90 procent.

Därav kommer materialet inledningsvis att fungera bäst som ett alternativ till insynsskyddade fönster eller på andra ytor där ljusinfall gagnar en byggnad.

Ny metod är mer effektiv och hållbar

Forskare från Maryland är inte först med att ta fram transparent trä. Men tidigare metoder har löst ligninproblemet genom att ta bort ämnet helt och ersätta det med harts.

Den processen är besvärlig, långsam och kräver förorenande kemikalier.

Nästa steg är att ta materialet i produktion, och det finns redan flera företag som redan är i gång.