Shutterstock
Den globala uppvärmningen - Isbjörn

Den globala uppvärmningen skapar tio överraskande konsekvenser

Ditt vin blir sämre, sköldpaddor får endast honor som avkomma och nordpolen flyttar till Europa. Den globala uppvärmningen får fler konsekvenser än högre havsnivåer.

Den globala uppvärmningen och klimatets konsekvenser

Isen smälter, vattennivån stiger och vädret blir våldsammare.

De uppenbara konsekvenserna av de klimatförändringar människan orsakar går inte att missa. Den globala uppvärmningen påverkar emellertid vårt klot – och oss – på många olika sätt.

Vi har samlat ett antal av de mest överraskande konsekvenserna.

#1 Högre temperaturer gör ditt vin dyrt och dåligt

Vinodlare i kallare trakter – såsom Nya Zeeland – kan uppleva att klimatförändringarna gynnar dem. De flesta vinproducerande länder är dock i kris. Frankrike, Argentina, Chile och Sydafrika rapporterar om minskad vinproduktionen, eftersom druvorna inte klarar av de högre temperaturerna.

Det mindre utbudet gör vinet dyrare. Det är emellertid inte det enda problemet. En undersökning visar att även vinets kvalitet försämras. Dåligt och dyrt vin är ett så stort problem att länderna tog med lösningar på problemet i Parisöverenskommelsen, som ingicks vid COP21.

#2 Sibirien blir en gigantisk gastrampolin

Video

I marken under den sibiriska permafrost finns det mängder av bakterier som producerar metangas. Islagret håller kvar gasen i marken, men i takt med att isen försvinner kommer gasen upp till ytan.

En del av gasen fångas i fickor av våt jord precis under markytan. Det skapar ett mjukt – och extremt brandfarligt – underlag, som påminner om en studsmatta.

#3 Den globala uppvärmningen flyttar Nordpolen till Europa

Global opvarmning og nordpolen

Den geografiska nord- och sydpolen bildar den axel runt vilken jorden snurrar. Axeln flyttar sig emellertid, och uppvärmningen sätter fart på rörelsen.

När polarisen smälter, fördelar sig smältvattnet i haven, och det förskjuter jordens tyngdpunkt. Förskjutningen har sedan år 2000 fått den geografiska nordpolen att flytta sig mot Europa med en decimeter om året. Om det fortsätter kommer nordpolen en dag att hamna i Paris.

#4 Isen smälter och vulkanutbrott eskalerar

gobal_opvarmning_vulkanudbrud

En stor del av jordens vulkaner är täckta av is och snö. När det frusna vattnet smälter leder det till fler kraftiga utbrott.

Både för att vattnet sipprar ned genom marken och utlöser ångexplosioner i mötet med den underjordiska magman, men även för att trycket på de underjordiska magmakanalerna blir mindre när tyngden av isen försvinner. Därmed bildas det luftfickor i kanalerna, och det leder till utbrott.

#5 Den globala uppvärmningen skapar (fler) grisbjörnar i naturen

Video

Grisbjörnar har inget med grisar att göra. De är i stället resultatet när en isbjörn parar sig med en grizzlybjörn.

De varmare temperaturerna kring polcirkeln får grizzlybjörnarna att söka sig längre norrut, medan isbjörnarna söker sig söderut. Därför möts arterna och parar sig i naturen. De första exemplaren har redan observerats.

#6 Du blir sjukare

© Shutterstock

Värmen för smittspridare som malariamyggor längre norrut. Dessutom medför värmen att vi får smutsigare dricksvatten, att vårt immunförsvar blir svagare och att allergisäsongen blir längre.

Människor i varmare regioner har dessutom svårare att rena sitt blod från socker effektivt. Det innebär att fler utvecklar diabetes.

En undersökning visar att för varje grad temperaturen stiger drabbas 100000 fler amerikaner per år av typ 2-diabetes.

#7 Luftgropar besvärar flygresenärer

© Shutterstock

Turbulens är inte farligt, och kan nu för tiden inte få flygplan att störta. Det kan emellertid göra flygresan obehaglig.

Därför är det frustrerande att klimatförändringarna stör luftströmmarna. Det betyder mer turbulens under framtida flygfärder.

#8 Smog tar över Peking

Global opvarmning og smog

Den kinesiska huvudstaden lider svårt av förorenad luft. Mycket tyder på att problemet inte är självförvållat.

Det varmare klimatet förändrar luftströmmarna, och det har påverkat framför allt nordöstra Kina. Där blåser det mindre, och därför stannar smogen kvar i miljonstäder som Peking, och det är svårt att bli av med den. Årligen kräver smogen många tusen människoliv i Kina.

#9 Den globala uppvärmningen dödar korallerna

© Shutterstock

Inte all den koldioxid vi släpper ut hamnar i atmosfären. Havet tar upp en stor del av växthusgasen, och det gör att temperaturen stiger långsammare. Det är emellertid inte bra för havet.

När koldioxid blandas med vatten sker en kemisk reaktion, och det bildas kolsyra. Denna är dålig för framför allt havets koraller, som inte tål det låga pH-värdet.

Korallerna blir bleka som tecken på att de svälter och vantrivs, och med tiden dör de. Problemet är väldigt påtagligt i Stora Barriärrevet.

#10 Glada dagar för honor

Global opvarmning og skildpadder

Hos människan avgörs könet av genetik och sammansättningen av kromosomer. Så är det inte för att stort antal kräldjur. Hos dem avgörs könet av boets temperatur, när äggen ska kläckas.

Hos sköldpaddor ger ett varmt bo honor, medan svalare bon ger hanar. Hos krokodiler ger både varma och svala bon honor, medan medeltemperaturer ger hanar.

Den globala uppvärmningen gör att bona blir varmare – i synnerhet havssköldpaddornas, som grävs i sanden – och det ger fler honor. Med tiden blir hanarna så få att djuren riskerar att utrotas.