Shutterstock / Riccardo Mayer
dricksvatten

Tar dricksvattnet slut?

Det faller mycket mer nederbörd än vad vi människor kan dricka. Däremot kan det vara brist på vatten i vissa områden.

Om vi ser jorden som en helhet, så finns det i ren mängd nog med dricksvatten för all framtid. Det vatten vi dricker, oavsett om det kommer från vattenkranen, från en flaska eller kanske direkt från en källa, har nämligen i slutänden sitt ursprung i nederbörden, och det faller betydligt mer nederbörd än den totala mänskligheten någonsin kan dricka.

Dricksvatten är alltså en förnybar resurs i motsats till exempelvis olja och gas, som bildas mycket långsammare än vi konsumerar dem. Det betyder dock inte att man inte lokalt kan sakna dricksvatten. I vissa områden av världen kan dricksvattnet försvinna på grund av torka. På många andra ställen, i synnerhet i fattiga länder, är det tillgängliga vattnet så förorenat att det är olämpligt som dricksvatten. Att det ändå dricks, är en av de främsta källorna till sjukdomsspridning.

På andra håll har man en så stor förbrukning till konstbevattning, industri och hushåll att man saknar vatten för dessa ändamål. Det är bland annat ett problem runt Aralsjön i Centralasien.