Shutterstock

Supervit färg kyler ditt hem

En ny supervit färg reflekterar så mycket solljus att det kan leda till stora besparingar av pengar och energi, som annars skulle användas till nedkylning.

Forskare från Purdue University i USA har utvecklat en ny supervit färgtyp, som reflekterar tillbaka så mycket solljus att den kan kyla ned en yta till 1,7 grader under lufttemperaturen en solig dag.

Färgen kan hjälpa till att spara både pengar och energi till nedkylning, som i dag är en av de snabbast växande energislukarna i världen.

Vita ytor har länge använts till att reglera värme, och på flera platser i världen har man börjat installera så kallade "kalla tak" med ytor som kastar tillbaka solljus.

Reflekterar nästan 100 procent solljus

Den supervita färgen från Purdue University lyfter upp den energibesparande metoden till en ny division. Medan de flesta andra reflekterande färgerna i dag kastar tillbaka omkring 85 procent av solljuset, kan den nya färgen reflektera så mycket som 95,5 procent.

Det kan jämföras med vanliga röda tegelstenar, som bara reflekterar mellan 10 och 35 procent av ljuset.

Vanliga reflekterande färger får ofta sin vita färg från pigmentet titandioxid. Men den nya supervita färgen är gjord med kalciumkarbonat – eller kolsyrad kalk – som absorberar mindre ultraviolett ljus.

Det är mycket stor skillnad i energi mellan elektronerna i kalciumkarbonat-atomernas innersta och yttersta kretslopp, och därför krävs det extra starka ljusfotoner för att tränga in i färgen.

För att ljus ska absorberas i ett material måste ljusets partiklar – fotonerna – ha tillräckligt hög energi för att slå in materialets yttersta elektroner till de innersta. Men fotonerna i det ultravioletta ljuset från solen är ofta för svaga för att ta dig in i kalciumkarbonat-atomerna – och därför återkastas de igen.

Kalciumkarbonat-partiklarna i färgen tillsattes dessutom i olika storlekar, eftersom det ökar kalkens förmåga att reflektera solljusets olika väglängder.

Vidare finns kalciumkarbonat i så stora mängder i berggrunden att den supervita färgen enligt forskarna kan framställas till samma pris som vanlig färg.

Två kvadrater avslöjar stor skillnad

Forskarnas försök med den nya färgen pågick under två dagar utomhus i den amerikanska delstaten Indiana.

Forskarna målade en kvadrat med den supervita, reflekterande färgen och en annan kvadrat med vanlig vit färg i samma tjocklek.

Kvadraten täckt med supervit färg (till vänster) höll sig svalare än kvadraten som täcktes med vanlig vit färg. 68,5 grader Fahrenheit motsvarar cirka 20 grader Celsius, och 76,8 grader Fahrenheit motsvarar cirka 25 grader Celsius.

© Joseph Peoples / Purdue University

Med hjälp av en infraröd kamera kunde de tydligt se hur den nya färgen kylde ned ytan betydligt mer, samt höll temperaturen 1,7 °C kallare än den omgivande luften, även om solen sken rakt på den.

Enligt forskarna kan ett genomsnittligt amerikanskt hem på 200 kvadratmeter spara in omkring 300 kronor i månaden i nedkylningsenergi med den nya färgen.

Det första steget blir att testa hur färgen klarar sig över längre tid under naturliga förhållanden, exempelvis med kraftig blåst och regn.