Sahara blir frodigt om 10000 år

Borrkärnor från havsbotten avslöjar att Saharaöknen växlar klimat betydligt oftare än vad forskarna hittills trott. Och det innebär att världens största öken blir grön och frodig igen om bara 10 000 år.

Fossil i Saharaöknen avslöjar att sanddynerna tidigare har varit ett fuktigt och frodigt område.

Hittills har forskarna trott att det skiftade mellan torrt och fuktigt klimat i takt med istiderna, det vill säga med en rytm på cirka 100000 år, men det sker mycket oftare.

Eftersom stora mängder sand från öknen blåser ut över havet kan forskarna avläsa klimatväxlingarna i avlagringar på havsbottnen utanför Afrikas kust.

Tidigare har forskarna använt lagrens tjocklek för att bedöma hur torrt Sahara har varit i olika perioder.

Ju torrare klimat, desto mer sand och desto tjockare avlagring på havsbottnen.

Saharas sand blåser ända upp till oss

Sahara är cirka 8,5 miljoner kvadratkilometer stort och är världens största öken.

Sand från Sahara kan blåsa långt – ända till Skandinavien.

Centrala Sahara har elva timmars solsken per dygn.

Radioaktivt grundämne ger svaret

Nu har amerikanska forskare använt en mer exakt metod genom att undersöka borrkärnor från havsbotten; kärnor som täcker de senaste 240000 åren.

Metoden utnyttjar att sandkorn från Sahara drar till sig små mängder av ämnet torium när de faller ned genom vattenpelaren och lägger sig på havsbottnen.

Ju större koncentrationen av torium är i ett lager, desto våtare har klimatet varit.

De få sandkorn som finns kvar från perioder med vått klimat har dragit till sig mer torium eftersom de var färre i antal som delade på mängden tillgängligt torium i vattnet.

Metoden giver et nyt billede af klimasvingningerne i Sahara: Det skifter ca. hver 20.000 år og følger rytmen i den måde, Jordens akse vipper på.

Når aksens vinkel i forhold til Solen ændrer sig, påvirkes monsunregnens mønster, hvilket fører til klimaskift.

Vi kan nu forvente, at Sahara bliver grøn igen om ca. 10.000 år.

Metoden ger en ny bild av klimatväxlingarna i Sahara: Det skiftar ungefär var 20000:e år och följer den rytm med vilken jordens axel vippar.

När axelns vinkel mot solen ändras påverkas monsunregnens mönster, vilket leder till klimatförändring.

Vi kan nu förvänta oss att Sahara blir grönt igen om cirka 10000 år.