Shutterstock
Professor efter COP27: På kurs mot markant temperaturökning

Professor efter COP27: På kurs mot markant temperaturökning

Länder ska hålla temperaturökningen under 2,0 grader. Men jorden ser ut att bli markant varmare.

Avtalet på årets internationella klimattoppmöte, COP27, ser inte ut att kunna infria varken målet om maximalt 1,5 eller 2,0 graders temperaturökning till 2100.

Den uppskattningen gör Sebastian Mernild, som är professor i klimatförändringar och glaciologi samt ledare av Syddanska universitetets klimatcentrum, SDU Climate Cluster.

"Vi måste reducera uppvärmningen markant för att hålla temperaturökningen under 1,5 och 2,0 grader, som fastslogs i Parisavtalet. Jag kan inte se att redovisningarna på COP27 i Egypten infriar den målsättningen."

En missad målsättning

"Som det ser ut nu kommer jordens medeltemperatur att bli markant högre och troligen hamna någonstans mellan 2,6 och 2,8 graders temperaturökning fram emot 2100," säger han.

Parisavtalet ingicks vid det internationella klimattoppmötet 2015.

Då enades stats- och regeringsledare om att arbeta för att begränsa uppvärmningen av jordklotet. Målet är att temperaturen år 2100 inte skulle ha ökat med mer än 1,5–2 grader i förhållande till nivån före industrialiseringen.

Jorden är redan i dag 1,1 grad varmare än 1880.

Målet att hålla temperaturökningen under 1,5 grader kan vi glömma helt, tror Mernild. Oavsett vilka åtgärder vi vidtar från och med nu.

Snart har vi passerat gränsen

"Vi når troligtvis den gränsen inom tio års tid. Vi hade faktiskt behövt reducera uppvärmningen för åtskilliga årtionden sedan, men med tanke på hur långsamt politiken rör sig kommer vi nog att se temperaturökningar som överstiger 2,0 grader också", fortsätter klimatprofessorn.

Därmed ser världen inte heller ut att kunna hålla Parisavtalets övre gräns på 2,0 grader.

Uppskattningar från FN:s klimatpanel visar att vi troligen kommer att överskrida den gränsen i slutet av 2040-talet.

"För att undvika det måste vi dels reducera uppvärmningen i långt högre grad än vi har gjort hittills. Vi måste också bli bättre på att samla in och lagra kol från atmosfären. Så vi är nog ganska sent ute", förklarar Sebastian Mernild.

Extrem torka som Dust Bowl-krisen i USA kommer att bli allt vanligare i framtiden, eftersom den globala uppvärmningen får perioderna av torka att sträcka sig över längre tid, så att jordlager och vegetation får kortare tid att återhämta sig. Bilden visar en stoftstorm i Dubai.

© Shutterstock

Läs också:

Enligt Sebastian Mernild blir det "mycket, mycket svårt" att hålla temperaturökningen under 2,0 grader.

Det kan tyckas vara ganska liten skillnad på en temperaturökning på 2,0 grader jämfört med 1,5, men den halva graden får faktiskt allvarliga konsekvenser.

Konsekvenserna blir bland annat högre stigning av havsnivåer, att havet i Arktis blir isfritt varje årtionde i stället för varje århundrade samt att exempelvis insekters, växters och ryggradsdjurs livsmiljöer drabbas.

Jordens värmeböljor kommer också att förändra vädret.

"I framtiden kommer vi att få ett klimat som är varmare, våtare och mer extremt", säger Sebastian Mernild avslutningsvis.