Shutterstock
Vita skor

Nytt material kan förvandla koldioxid till kläder och skor – med minimal energi

Forskare har uppfunnit ett material som kan fånga upp koldioxid ur luften och omvandla det till ett ämne som kan användas i allt från kläder och skor till isolering och fogmassa. Och bästa av allt - processen kräver nästan ingen energi alls.

Vetenskapen arbetar hårt för att hitta metoder som kan bromsa koldioxidutsläppen och sätta stopp för de världsomspännande klimatförändringarna.

En av de senaste årens mest lovande metoder är att använda en kemisk katalysator för att fånga upp koldioxid och omvandla det till ett material som kan användas vid olika slags tillverkning. Problemet med metoden har dock varit att metoden har krävt mycket energi.

Men det har forskare på Kyoto University nu hittat en lösning på.

Nytt material är tio gånger mer effektivt

De har nämligen designat ett material som består av så kallade porösa metallorganiska polymer, även kallat PCP efter dess engelska namn porous coordination polymer.

PCP består av metalljoner som länkas samman av organiska molekyler. I det nya materialet är jonerna av zink, och enligt forskarna kan jonerna fånga in koldioxid tio gånger mer effektivt än andra typer av PCP.

Dessutom kan materialet omvandlas till ämnet polyuretan efter användning, vilket kan ingå i tillverkning av kläder, skor, hushållsartiklar och isolering.

Men viktigast av allt är att det nya materialet kräver ytterst lite energi.

Det beror på materialets propellerliknande molekylstruktur. När materialet har fångat upp koldioxud roteras dess struktur på ett sådant sätt att koldioxiden effektivt hålls kvar i materialet.

PCP material

Det nya materialet har en propellerliknande molekylär struktur som effektivt fångar upp koldioxid.

© Kyoto University/Mindy Takamiya

Forskarna hoppas att det nya materialet öppnar för mer forskning om att fånga upp och återanvända koldioxid och att vi i framtiden kan flytta metoden från laboratoriet och använda den i praktiken.