Nytt material gör det billigare att samla in CO2

Lagring av koldioxid kan bli ett centralt verktyg i den gröna omställningen, men tekniken är fortfarande för dyr för att kunna användas i stor skala. Nu menar forskare från Newcastle University att de har uppfunnit ett billigt membran, som ska lösa uppgiften mycket billigare, men lika effektivt.

Koldioxidutsläpp är den främsta orsaken till klimatförändringarna och jordens temperaturökning. Oavsett hur man än vänder och vrider på saken, så måste utsläppen reduceras.

Men det handlar inte bara om att flyga mindre, köra bil mindre eller äta mindre kött. Ett av de mest effektiva verktygen i den gröna omställningen är att fånga in och lagra koldioxid – Carbon Capture and Storage eller bare CCS på engelska – då man avskiljer koldioxid från industriproduktionens utsläpp och lagrar den i berggrunden som gas eller vätska.

Se hur koldioxidlagring fungerar här:

Tekniken blir alltmer relevant eftersom utsläppen från konsumtion, transport och produktion fortsätter att öka. Trots framsteg med elektriska fordon och hållbar energi, drivs världen fortfarande huvudsakligen av fossila bränslen.

Silver växer av sig själv

Utmaningen är att de nödvändiga anläggningar kräver dyra investeringar från industriproducenterna.

Men nu har forskare från Newcastle University utvecklat ett nytt material, som kan göra det markant billigare att fånga in koldioxiden.

Forskarna har utvecklat ett membran som fungerar som ett slags kaffefilter, som låter harmlösa gaser – som exempelvis kväve – passera ut i atmosfären, medan CO2 fångas in.

Membranet har en hög genomtränglighet för koldioxid, som lättare kan röra sig i membranet än andra ämnen.

Den sortens membran har man känt till tidigare, men de har varit 100 procent baserade på silver – och det är dyrt. Därför bestämde sig forskarna för att konstruera membranet i aluminiumoxid samlat i små rör och kulor. Därefter tillsatte de en mindre mängd silver till strukturen och utsatte den för syre och koldioxid, vilket tvingade silvret att växa i membranet.

Membranet är på så sätt självbildande och kan produceras på själva platsen, där det ska användas, samtidigt med att de tas i bruk.

Samtidigt minskar processen behovet av silver, vilket sänker priset på membranet utan att prestandan offras.