Shutterstock

Ny teknik förvandlar koldioxid till diamanter

Ett amerikanskt företag skapar diamanter av koldioxid från luften. Det är glada nyheter för den storförorenande smyckesbranschen.

Diamanter varar för evigt och det är glada nyheter för klimatet.

Ädelstenarna bildas nämligen av kol - grundstenen i koldioxid. Ju mer kol som binds i diamanter, desto mindre svävar runt i atmosfären och medverkar till den globala uppvärmningen.

På den idén har en grupp amerikaner nu byggt en ny affärsidé. Företaget Aether säljer smycken med diamanter framställda av koldioxid som extraheras ur luften.

Varje karat avlägsnar två års förorening

Aether löser föroreningsproblemet genom att skaffa sitt kol direkt från atmosfären.

För varje karat – det vill säga 200 milligram – avlägsnar de artificiella diamanterna omkring 20 ton koldioxid från atmosfären enligt Aether. Det motsvarar mer än dubbelt så mycket som en genomsnittlig europé släpper ut årligen.

I praktiken köper företaget koldioxid från en anläggning i Schweiz, som har utvecklat ett speciellt filter för att fånga in koldioxiden.

Se en video från koldioxidfångaren i Schweiz

Copyright: Climeworks

När filtrets molekylmembran är mättat, värms det upp och frisätter det infångade koldioxiden. Därefter omvandlas det till kolvätegas som är optimalt för framställning av diamanter.

Till sist pressas gasen in i en så kallad CVD-reaktor, där hög temperatur och en kemisk reaktion utsöndrar det solida kolet och får de dyrbara mineralerna att växa fram.

Processen tar 2–3 veckor och går på el från hållbara energikällor, så att ädelstenarna enligt Aether i slutändan fångar upp mer koldioxid än de släpper ut.

Smyckesindustrin är en klimatbov

Artificiella diamanter är inte något nytt påfund. Redan på 1950-talet lärde sig forskare att imitera de dramatiska förhållanden i jordskorpan, där naturliga diamanter bildas.

Genom att köra pulvriserat kol genom en reaktorkammare under högt tryck och extrem värme uppstår artificiella diamanter, som kemiskt sett är identiska med de naturliga.

Problemet med de kemiska kopiorna är att kolet måste finnas någonstans. I praktiken kommer det ofta från fossila bränslen, som först måste hämtas upp av jorden. Det är med andra ord inte särskilt klimatvänligt.

Den traditionella smyckesindustrin uppskattas släppa ut minst tolv miljoner ton koldioxid om året.

Diamantgruvor står ensamma för mer än sju miljoner ton koldioxid – lika mycket som 1,5 miljoner personbilar.

Gruvorna har dessutom fler negativa konsekvenser – de förbrukar exempelvis årligen tillräckligt mycket vatten för att förse Kenyas befolkning i fem månader.

Är du nyfiken på hur stort ditt koldioxidavtryck är? Få en överblick med vår koldioxidkalkylator!