Ny rapport: Flera miljonstäder hotas av översvämning år 2050

Forskare har hittat ett mer exakt sätt att förutspå hur stigande vattenstånd kommer att drabba världens kuster. Nya data visar att flera miljonstäder är allvarligt hotade och att upp emot 300 miljoner människor kan beröras av översvämningar om bara 30 år.

© Shutterstock

Forskare har länge vetat att global uppvärmning kan innebära stigande vattennivåer med konsekvenser för dem som bor nära kusterna.

Exakt hur stora konsekvenserna blir har en ny rapport från organisationen Climate Central nu konstaterat.

Med hjälp av den laserbaserade mätningstekniken lidar, har forskare beräknat kusternas höjs över havet med hög precision.

Resultaten visar att tidigare beräkningar inte har varit rättvisande och att stigande vattennivåer har långt större konsekvenser end hidtil antaget.

Flera miljonstäder riskerar översvämning

Enligt de nya beräkningarna kommer miljonstäder som Shanghai, Bangkok, Mumbai, Dhaka och London att vara hotade av massivs översvämningar år 2050, medan hela Holland och Vietnam kan riskera att stå under vatten.

Det innebär att omkring 300 miljoner människor bor i riskzonen för översvämningar om bara 30 år.

De nya beräkningarna är baserade på den mycket exakta lidartekniken, medan de tidigare beräkningarna har tagit sin utgångspunkt i radarteknik, som har haft problem med att skilja mellan landmassa och exempelvis träd och byggnader.

Kuststräckor med många höga byggnader eller tätt bevuxna områden är därför uppmätts att vara högre än de är med ända upp till 2,5 meter.

Skrolla ned i vårt galleri för att se några av de hårdast drabbade områdena.

Du kan också se Climate Centrals kompletta världskarta här. Observera att beräkningar inte tar med skyddande åtgärder som exempelvis barriärer i beräkningen.

TIDIGARE BERÄKNINGAR: Bangkok, Thailand, 2050

Enligt tidigare modeller levde en procent av Thailands befolkning i områden med risk för översvämning.

NYA BERÄKNINGAR: Bangkok, Thailand, 2050

Den siffran har nu höjts till tio procent, eftersom huvudstaden Bangkok och kringliggande områden kan ligga under vatten om 30 år.

TIDIGARE BERÄKNINGAR: Ho Chi Minh, Vietnam, 2050

Stora områden av Vietnam befann sig redan i de tidigare beräkningarna i riskzonen för översvämningar. Landets största stad, Ho Chi Minh, har dock med nöd och näppe lyckats hålla sig utom fara.

NYA BERÄKNINGAR: Ho Chi Minh, Vietnam, 2050

Enligt de nya beräkningarna kan Ho Chi Minh och hela den södra delen av landet riskera att ligga under vatten under högvatten. Det innebär att omkring 20 miljoner människor kommer att beröras av översvämningar.

TIDIGARE BERÄKNINGAR: Shanghai, Kina, 2050

Redan enligt de tidigare beräkningarna var en av Kinas viktigaste handelsstäder, Shanghai, i riskzonen för översvämningar.

NYA BERÄKNINGAR: Shanghai, Kina, 2050

Nu är staden allvarligt hotad av översvämningar och detsamma gäller flera andra städer i samma område.

TIDIGARE BERÄKNINGAR: Dhaka, Bangladesh, 2050

Huvudstaden i Bangladesh, Dhaka, var enligt de tidigare beräkningarna i säkerhet för översvämningar.

NYA BERÄKNINGAR: Dhaka, Bangladesh, 2050

Nu riskerar delar av Dhaka och många områden runt staden att drabbas av vattenmassor.

TIDIGARE BERÄKNINGAR: Mumbai, Indien, 2050

Indiens finansiella centrum, Mumbai, har tidigare inte befunnit sig i någon överhängande fara för att drabbas av stora översvämningar.

NYA BERÄKNINGAR: Mumbai, Indien, 2050

Nu visar de nya beräkningarna att hela staden kan ligga under vatten när det är högvatten.

TIDIGARE BERÄKNINGAR: London, Storbritannien, 2050

Man har länge vetat att den engelska floden Themsen kunde skapa översvämningar i områdena kring dess bredder.

NYA BERÄKNINGAR: London, Storbritannien, 2050

Enligt de nya beräkningarna kan översvämningarna nå ända in till huvudstaden London, där flera stadsdelar är allvarligt hotade.