NASA

Ny räddningsplan: Snökanoner ska rädda isen i Antarktis

Åtta biljoner ton artificiell snö ska spridas ut över ett område, lika stort som Danmark, under tio års tid. Det är tanken med en ny räddningsplan som ska förhindra att havisen utanför västra Antarktis kollapsar.

Havsisen utanför Antarktis håller på att kollapsa och det kan få globala konsekvenser. Utan havsisen kommer kontinentens enorma glaciärer att röra sig snabbare ut i havet och avsmältningen av is att öka och få världshaven att stiga.

Flera forskare har under de senaste åren föreslagit drastiska åtgärder som kan stabilisera havsisen, bland annat att bygga konstgjorda öar eller undervattensmurar som kan hålla varma havsströmmar borta från isen.

Nu kommer forskare från tyska Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung med en ny idé till en räddningsplan: Snökanoner.

© shutterstock

Kanoner ska sprida ut åtta biljoner ton snö

Forskarna har genomfört datorsimuleringar som visar att isen skulle kunna stabiliseras om man förstärker området där glaciärerna rinner ut i havet med konstgjord snö.

Snökanonerna skulle under tio år sprida minst åtta biljoner ton snö över ett område på hela 52 000 kvadratkilometer, vilket ungefär motsvarar halva Lapplands yta.

Åtta biljoner ton – så mycket konstgjord snö ska enligt tyska forskare spridas ut över havsisen vid Antarktis för att stabilisera den.

12 000 vindkraftverk ska pumpa fram vattnet

Det krävs en enorm ingenjörsbedrift för att planen ska kunna realiseras. Först måste allt vatten som ska bilda snön pumpas i genomsnitt 640 meter fram till snökanonerna. Därefter ska det avsaltas och kylas innan det kan spridas som snö.

Man har beräknat att det krävs 12 000 stora vindkraftverk för att skapa energin för att enbart pumpa fram vattnet. Forskarna erkänner att projektet är mycket visionärt, inte minst för att det ska genomföras i en av jordens tuffaste miljöer, men de understryker samtidigt att det är mödan värt.

Hotet från den smältande isen är så allvarligt att priset för att avvärja det inte kan bli för högt. Om havsisen kollapsar kommer havsytan att stiga med tre meter och skapa översvämningar över hela jorden, menar forskarna.