Ny analys: Här kommer klimatförändringarna att drabba hårdast

Omfattande studie kastar ljus över var i världen städer löper högst risk att drabbas av klimatorsakad förödelse.

Katastrofala översvämningar har på senare år drabbat områden ända från västra Tyskland till Pakistan, Nigeria, USA och Nya Zeeland.

Men inte nog med det.

Andra extrema väderförhållanden blir också allt vanligare över landgränser och geografiska gränser som konsekvens av klimatförändringarna.

Nu har det australiska, oberoende analysföretaget XDI Systems utarbetat en omfattande analys av var i världen infrastruktur och byggnader befinner sig farozonen för omintetgöras av klimatorsakad förödelse.

Enligt den välrenommerade analysbyrån är deras lista den första någonsin som specifikt fokuserar på var i världen byggnader och infrastruktur befinner sig i störst fara.

Listan jämför 2 600 regioner i hela världen tar med risken för extrema väderförhållanden i beräkningen, såsom översvämningar, stigande havsnivåer och skogsbränder.

Förutsägelserna grundas på både klimatprognoser och tidigare extrema väderhändelser i de olika områdena – och slutsatsen är att i synnerhet ett land står inför omfattande förödelse vid 2050.

Av världens alla länder ser utsikterna dystrast ut för Kina, världens mest folkrika nation.

Tre länder i högriskzon

Kina intar både första- och andraplatsen på listan över högriskregioner med de ekonomiska knutpunkterna Jiangsu och Shandong, som båda ligger längs den östkinesiska kusten.

Mer än hälften av provinserna i den globala listan över de 50 regioner som befinner sig i störst fara ligger också i Kina.

Se de tio riskregioner som ligger i topp här:

Det här de regioner i världen vars byggnader och infrastruktur löper störst risk att förstöras när vi når fram till år 2050. Samtliga högriskregioner, så när som på en, ligger i Kina.

© XDI Systems

Efter Kina är det USA som har flest delstater i högriskzonen, med 18 delstater på listan över 100 regioner. Florida är den amerikanska delstat som placerar sig högst på listan, följt av Kalifornien och Texas.

Totalt sett är det också Kina, USA och Indien som har flest riskområden globalt.

Färre problem i Europa

De tre länderna har mer än hälften av de områden som har hamnat på listan över de 100 mest utsatta regionerna.

Europa har – kanske inte så förvånande – förskonats från våldsam klimatförödelse, men ett par regioner är med på listan.

Högst upp hamnar den nordvästtyska delstaten Niedersachsen på 56:e plats.

Därefter följer Flandern i Belgien på 64:e plats, Krasnodar i Ryssland på en 72:a plats och Veneto i Italien på 74:e plats.

Globalt sett beror de flesta av de skador som världens städer vill undvika på stigande vattennivåer i floder och vid kuster.