Shutterstock

Ny AC: Väggarna suger värme direkt från din kropp

Luftkonditionering är en av de snabbast växande källorna till utsläpp av växthusgaser. Men nu har forskare utvecklat ett nytt system, som använder strålningskylning – och minskar elförbrukningen med 50 procent.

En grupp forskare från bland annat Princeton- och Berkeleyuniversiteten har utvecklat ett nytt kylsystem, som är avsevärt klimatvänligare än den i dag vanliga luftkonditioneringen.

Anläggningen utgörs av rör med kallvatten, som installeras i väggarna bakom ett både luft- och fukttätt membran. När människor stiger in i lokalen kommer värmestrålningen från deras kroppar naturligt att söka sig till de kalla rören.

Värmen går igenom membranen, utan att det bildas kondens, och absorberas sedan av det kalla vattnet i rören som transporterar den vidare ut i lokalen.

Rör med kallt vatten drar kroppsvärme mot väggarna och skapar på så sätt en nedkylande effekt.

© Lea Ruefenacht / Singapore ETH-Centre

Strålningskylningen är enligt forskarna betydligt klimatvänligare än vanlig luftkonditionering, som oftast fungerar genom att kyla ned och avfukta själva luften i lokalen, vilket gör processen mycket energikrävande.

Den nya anläggningen behöver bara hälften av den mängd elektricitet som förbrukas i en vanlig luftkonditioneringsanläggning.

Dessutom använder den nya uppfinningen inte HFC-gaser som kylmedel, som traditionella kylanläggningar gör. HFC-gaser är 1300 gånger värre än koldioxid när det gäller att bidra till växthuseffekten och den globala uppvärmningen.

Luftkonditionering är för övrigt en av de snabbast växande källorna till utsläpp av växthusgaser i dag.

Kylanläggningen – Cold Tube – sattes upp i en utomhuspaviljong i Singapore för att testa systemet i 30 graders värme. Trots den fuktiga hettan utanför upplevde testpersonerna att klimatet innanför var mycket behagligt.

© Lea Ruefenacht / Singapore ETH-Centre

Strålningsvärme skapar balans i temperaturen

Luftkonditioneringsprototypen använder sig av en form av naturlig balansering genom att alltid skapa ett underskott av värme i väggarna, som kroppsvärmen förflyttar sig mot.

All materia som har en temperatur över den absoluta nollpunkten innehåller termisk energi, även kallad värmeenergi. Värmeenergin är kort sagt materiepartiklar i rörelse.

Värmen undslipper hela tiden materian i form av värmestrålning, som ligger i det osynliga, infraröda spektret. Det är anledningen till att infraröda kameror kan se människor eller djur även i mörker.

När värmestrålningen lämnar materian förflyttar sig de infraröda ljusfotonerna, tills de träffar en annan partikel i en annan materia, som kan absorbera deras rörelseenergi och omvandla den till värme.

På så sätt utjämnar en miljö med flera olika former av materia alltid sin temperatur genom konstant utväxling, tills balans uppnås.