Shutterstock / Aliaksei Putau

Metanätande bakterier omvandlar växthusgas till bränsle

En forskargrupp är nära att ta reda på hur en speciell bakterietyp kan omvandla metangas till flytande metanol – och det är riktigt goda nyheter för klimatet.

Metangas ligger bakom 25 procent av den globala uppvärmningen. Därför är den tillsammans med koldioxid en av de mest skadliga växthusgaserna.

Forskare har länge försökt hitta ett sätt att avlägsna metanet från luften – men även om de kan avlägsna metanet från vår atmosfär, så vet de inte vad de ska göra av det.

Lösningen finns kanske redan i vår närmaste natur, visar forskningsresultat från amerikanska Northwestern University, där forskare har lyckats isolera och studera ett enzym som kan göra om metan till bränslet metanol.

Fettmolekyler visade sig vara nyckeln

Det har länge varit känt att det finns bakterier som lever av metan för att därefter omvandla det till metanol (träsprit) och varje år fångar dessa metanotrofa bakterier in drygt 30 miljoner ton metangas.

Forskarvärlden har förgäves försökt klarlägga hur ett enzym i de här bakterierna kan skapa den kemiska process som förvandlar metanet till flytande bränsle Enzymet har nämligen visat sig vara extremt svårt att undersöka, eftersom det sitter fast i bakteriens cellmembran.

Och det är där forskargruppen från Northwestern University har uppnått det stora genombrottet. De är de första att ha lyckats komma underfund med hur man kan studera det speciella enzymet i bakterierna och använda det i kampen mot den globala uppvärmningen.

Forskarna använde sig av en teknik som går ut på att lösa upp några fettmolekyler i membranen för att sedan "dra ut" enzymet.

För att inte förstöra enzymet sattes det direkt in i ett artificiellt cellmembran som imiterar det ursprungliga membranet. På så sätt har det nu blivit möjligt för forskarna från Northwestern University att studera den kemiska reaktion som sker när bakterien omvandlar metan till metanol.

Enorm potential för klimatet

Genom att frysa ned enzymet med ett så kallat kryoelektronmikroskop, kan forskarna kontrollera enzymet medan det undersöks – och när enzymet väl kan kontrolleras, kan ingenjörer också börja använda bakterierna i modern biokemisk teknik, konstaterar forskargruppen.

Industriföretag kan i dag provocera fram en kemisk reaktion som omvandlar metan till bränsle, men det kräver ett enormt tryck och en temperatur på över 1 300 grader Celsius, vilket är en dyr och resurskrävande process.

De metanotrofa bakterierna omvandlar däremot metan till bränsle vid rumstemperatur, vilket blir billigt att producera.

Mer konkret kan bakterierna användas till att samla in metan från exempelvis hydraulisk spräckning och andra metanutsläppande föroreningskällor eller användas till att rena oljeutsläpp.

Den metanol som bildas från metanet kan exempelvis användas till att skapa elektricitet eller användas som bränsle till bränsleceller i koldioxidneutrala bilar.