Shutterstock
Översvämmad väg och järnväg i flod

Kraftiga översvämningar förvärras i framtiden

Rekordregn har kostat hundratals människoliv och omfattande förödelse i Central- och Västeuropa – och enligt experterna kommer den globala uppvärmningen att medföra än värre översvämningar i framtiden.

Mer än 200 personer omkom under de kraftiga översvämningar som har härjat i västra Tyskland samt i områden i Belgien, Österrike och Italien.

Ny forskning visar att klimatförändringarna inte bara samlar mer fukt i atmosfären, utan även får regnstormarna att förflytta sig långsammare, vilket innebär en katastrofal kombination.

Klimatforskare har länge varnat för en framtid, i vilken extrema väderfenomen drabbar oftare och hårdare.

Vattenmassor kostar människoliv och miljarder

I mitten av juli, 2021, föll rekordstora mängder regn i Tyskland och Belgien. Särskilt de tyska delstaterna Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz och Saarland drabbades hårt på grund av sin placering nära Rhen och dess bifloder.

I en del områden föll 148 liter regn per kvadratmeter under två dygn. Det är nästan dubbelt så mycket som de 80 liter med kvadratmeter som faller under hela juli månad under ett genomsnittligt år.

Floden Ahr översvämmar byn Insul

Floden Ahr steg över sina bräddar den 15 juli och översvämmade byn Insul i Rheinland-Pfalz.

© Nick_Raille_07 / Shutterstock

I Köln, den största staden i Nordrhein-Westfalen, hamrade 154 millimeter vatten ned under ett dygn och krossade det tidigare regnrekordet på 95 millimeter.

De enorma vattenmassorna fick snabbt områdets stora floder att stiga över sina bräddar, och på flera platser nådde vattnet högre upp än någonsin tidigare.

Syndafloderna ödelade elnätverket, rev åtskilliga broar, förstörde stora stadsområden och dödade mer än 150 personer bara i Tyskland.

Myndigheterna har ännu inte fått en full överblick över skadornas omfattning, men man uppskattar att katastrofen kommer att kosta bara försäkringsbolagen upp emot 55 miljarder kronor.

Global uppvärmning ger kraftigare regnfall

Klimatexperter har i flera år varnat för att den globala uppvärmningen ger kraftigare regnfall och större översvämningar.

Grafik över jordens kretslopp av vatten

Jordens vatten rör sig i ett konstant kretslopp. Vatten från hav och floder avdunstar, varpå det stiger uppåt, kyls ned och förtätas till moln. När molnen har avgett vattnet i form av nederbörd, rinner det genom floder eller grundvatten ut i havet igen, och så börjar cykeln om från början.

© Shutterstock

När temperaturen stiger kan luften innehålla mer vatten. För varje celsiusgrad varmare luften blir, kan den rymma sju procent mer vattenånga, vilket ger mer regn när vattnet senare frisätts.

Sedan början av 1900-talet har jorden blivit en grad varmare till följd av människoskapta klimatförändringar, exempelvis skogsskövling och utsläpp av växthusgaser.

Framtiden ser ut att bli blöt och vild

Sommaren 2021 har varit extremt varm på flera platser. Längs USA:s och Kanadas nordvästra kust satte en värmebölja i juni och juli nya värmerekord, precis som både Moskva och Helsingfors uppmätte sin varmaste junidag någonsin.

En ny rapport konstaterar att klimatförändringarna även får de stora regnstormarna att förflytta sig långsammare, vilket leder till att översvämningarna drabbar ett mindre område ännu hårdare.

Områden med mycket vatten som ligger nära berg är särskilt utsatta. Mer vatten ger mer fördunstning och bergens stigning tvingar den fuktiga luften uppåt, så att den fortare kyls ned och fortsätter att bilda moln.

År 2100 kommer områden nära floder och hav att drabbas av kraftiga skyfall fjorton gånger oftare än i dag, uppskattar forskare.

Myndigheter måste därför vidta fler och bättre åtgärder, så att översvämningarna inte kommer att kräva fler människoliv och orsaka reparationer för miljarder i framtiden.