Shutterstock
Koldioxidavtryck efter flygplan

Koldioxidkalkylator – Mät ditt koldioxidavtryck

Få inblick i hur mycket koldioxid du själv släpper ut och om ditt personliga koldioxidavtryck möter FN:s målsättningen eller ej.

Mät ditt koldioxidavtryck

Ditt personliga koldioxidavtryck är summan av alla de val du gör i vardagen.

Kör du i bil eller tar du tåget till arbetet? Äter du kött varje dag eller äter du växtbaserat? Flyger du på semester till USA eller ger du dig ut på cykelsemester i det svenska landskapet?

Använd vår koldioxidkalkylator och ta reda på mer om hur mycket koldioxid du släpper ut och om ditt totala koldioxidavtryck uppfyller målet från FN:s klimatpanel (IPCC).

Koldioxidkalkylator

Illustrerad Vetenskaps koldioxidkalkylator ger dig ett överslag över ditt koldioxidavtryck och totala utsläpp av växthusgaser kallade koldioxidekvivalenter, CO2e.

Om koldioxidkalkylatorn

Denna koldioxidkalkylator ger ett överslag av ditt koldioxidavtryck.

Siffror och mellanräkningar har gjorts med utgångspunkt i forskning om koldioxidutsläpp inom olika områden, exempelvis kläder, mat och transport. Du kan se hela listan över källor nedan.

Alla beräkningar har gjorts med utgångspunkt i individen och inte ett eventuellt kollektiv. Det innebär att vi exempelvis inte gör avdrag för medpassagerare om du pendlar i bil med en eller flera kolleger till arbetet.

Det finns dock en del undantag. I samband med offentliga transportmedel använder vi en uppskattning av förbrukningen per passagerare.

När det gäller koldioxidavtryck i hemmet räknar vi bara med två personer per hushåll. Finns det fler personer i ditt hushåll kommer ditt koldioxidavtryck i hemmet troligen att bli högre än det värde som koldioxidkalkylatorn kommer fram till.

OBS! Kg CO2 per KwH varierar under året. Det tal som räknaren utgår från är uppdaterat den 8 december 2021.

Offentlig koldioxidförbrukning

Koldioxidkalkylatorn inkluderar inte den offentliga koldioxidförbrukningen i ditt personliga koldioxidfotavtryck.

Offentlig konsumtion omfattar exempelvis driften av sjukhus, institutioner och infrastruktur, och i Sverige uppskattas den offentliga koldioxidförbrukningen per invånare till 0,89 ton koldioxid ton per år.

I beräkningen av hur mycket koldioxid varje invånare i världen bör släppa ut ingår offentlig konsumtion. Detta innebär således att om den offentliga konsumtionen minskar kommer gränsen för hur mycket koldioxid varje invånare kan släppa ut att öka.

Koldioxid när det gäller mat

Din mat står ofta för huvuddelen av din koldioxidförbrukning.

Om du äter kött varje dag i veckan släpper du ut mer än två ton koldioxid enbart genom din kost. Att äta veganskt är den bästa kosten för klimatet, men det betyder inte att det inte släpps ut någon koldioxid alls om du helt undviker animaliska produkter.

Det innebär koldioxidutsläpp om du exempelvis äter frukt och grönsaker som har odlats och transporterats hit från andra sidan jordklotet. Dessutom innebär det koldioxidutsläpp vid odling i växthus och användning av konstgödsel.

Koldioxidkalkylatorn tar inte heller hänsyn till om du har en säsongsbetonad kost. Om du har det minskar du ditt koldioxidavtryck.

Källorna bakom koldioxidkalkylatorn

Här är en lista över de källor som har använts i Illustrerad Vetenskaps koldioxidkalkylator: